Alimenty na dziecko – jak je uzyskać i wyegzekwować?

komornik sądowy Tarnów

Niestety nie każdy chce przyjąć do wiadomości, że jego obowiązkiem jest zapewnienie środków na utrzymanie swoich dzieci. Bardzo często zdarza się tak, że rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi nie jest w stanie wyegzekwować alimentów należnych dzieciom. Jak odzyskać zasądzone przez sąd alimenty?

Uzyskanie alimentów, czyli prawomocne orzeczenie sądu

Bardzo rzadko się zdarza, że rodzice dziecka są w stanie porozumieć się w sprawie alimentów na dzieci bez pomocy sądu, choć to możliwe. Najczęściej więc, gdy rodzice podejmują decyzję o zakończeniu swojego związku, temat alimentów rozstrzygany jest poprzez sąd.

Pierwszym krokiem do uzyskania alimentów jest złożenie pozwu w Sądzie Rejonowym, który jest właściwy dla zamieszkania rodzica, od którego chce się uzyskać alimenty. Rodzic lub opiekun składa pozew w sądzie w imieniu dziecka małoletniego (a nie w imieniu własnym), natomiast dzieci pełnoletnie składają pozew samodzielnie. W pozwie oprócz danych powoda i pozwanego trzeba wyraźnie zaznaczyć, że sprawa dotyczy zasądzenia świadczenia alimentacyjnego oraz podaje się wysokość żądanych alimentów. Swoje żądania trzeba uargumentować uzasadnionymi kosztami utrzymania dziecka. Należy także opisać sytuację majątkową zarówno dziecka, jak i własną. Wydatki warto udokumentować rachunkami i fakturami. Nie trzeba martwić się o opłaty, bo pozew o alimenty nie jest obciążany żadnymi opłatami sądowymi.

Przy rozpatrywaniu pozwu o alimenty sąd bierze pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby i koszty utrzymania dziecka, jak i możliwości finansowe rodzica pozwanego o alimenty na dziecko. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku alimenty powinny co miesiąc wpływać na konto lub powinny być dostarczane do rąk rodzica, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Niestety nie zawsze tak jest. Bywa, że rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od tego obowiązku.

Odzyskiwanie zasądzonych alimentów

Jeżeli zobowiązany do wypłacania alimentów nie wykonuje orzeczenia sądu, do akcji może wkroczyć komornik sądowy. Tarnów, Kraków czy Szczecin – w całej Polsce komornicy przy Sądach Rejonowych zajmują się takimi sprawami. Wystarczy udać się do kancelarii komorniczej z prawomocnym orzeczeniem sądowym. Komornik ma możliwość egzekucji należnych dziecku alimentów poprzez zajęcie wynagrodzeń i innych wpływów na konto nierzetelnego rodzica. Może także podjąć inne kroki, które umożliwią odzyskanie pieniędzy należnych dziecku. Ten tok postępowania przeprowadza się, gdy dłużnik mieszka i pracuje na terenie Polski. Co jednak zrobić, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów przebywa za granicą?

Ściąganie alimentów z zagranicy

Jeśli dłużnik alimentacyjny wyjechał za granicę po wydaniu wyroku sądowego i przebywa na terenie Unii Europejskiej, trzeba wszcząć egzekucję bezpośrednio w kraju, w którym mieszka on i pracuje. Wniosek składa się do sądu w miejscu zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Do wniosku dołącza się odpis orzeczenia polskiego sądu, akt urodzenia dziecka oraz specjalne zaświadczenie z polskiego sądu, który zasądzał alimenty. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Trzeba też wcześniej zwrócić się do polskiego sądu o pomoc prawną i zwolnienie z kosztów.

Jeśli dłużnik alimentacyjny przebywa w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, to cała procedura przebiega zgodnie z Konwencją Nowojorską dotyczącą dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą. Cały proces jest bezpłatny i nieco prostszy, ponieważ zawsze pośredniczy w tym sąd polski. Wniosek i inne wymagane dokumenty składa się w sądzie okręgowym odpowiednim do swego miejsca zamieszkania.