Informacje

Jakie smary mogą być stosowane w przemyśle spożywczym?

Ze względu na ryzyko kontaktu smaru z żywnością, w celu zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, do smarowania maszyn i urządzeń w...