Kiedy warto zdecydować się na wdrożenie systemu informatycznego w firmie?

biuro

Zarówno wybór, jak i późniejsze wdrożenie systemu informatycznego w firmie jest zaawansowanym procesem, który wymaga odpowiedniej wiedzy i, co najważniejsze, czasu na przeprowadzenie czynności niezbędnych do zrealizowania założonego celu. Niemniej działania te są konieczne w przypadku licznych przedsiębiorstw. Na szczęście z pomocą profesjonalistów ich wykonanie nie stanowi żadnego problemu.

Jakie przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na wdrożenie systemu informatycznego?

Wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie klasy ERP/ CRM /BI lub systemów do robotyzacji procesów klasy RPA jest niezbędne w wielu przypadkach. W niemal każdej większej firmie jest ono potrzebne, natomiast dopiero konkretne okoliczności skłaniają przedsiębiorców do zdecydowania się na zastosowanie złożonych rozwiązań mających usprawniać funkcjonowanie całej organizacji. Wdrożenie systemu informatycznego najczęściej następuje wtedy, kiedy:

  • przedsiębiorstwa konkurencyjne zyskują przewagę na rynku – właśnie za sprawą nowoczesnych systemów informatycznych,
  • firmy konkurencyjne otrzymały środki unijne na rozwój biznesu i dzięki temu wdrożyły nowoczesne systemy informatyczne,
  • firma nie należy do branży informatycznej, w związku z czym nie dysponuje zasobami IT niezbędnymi do wdrożenia złożonego systemu informatycznego, nie pracują w niej specjaliści od IT, którzy mogliby zrealizować ten cel,
  • zarząd postanowił wybrać rzetelnych dostawców w postępowaniu ofertowym,
  • pomimo podjętych wcześniej prób wyboru systemu informatycznego nie doszło do finalizacji zamierzeń – przedstawione oferty były niezrozumiałe, a ich cena wydawała się zbyt wysoka,
  • na rynku polskim nie udało się znaleźć systemu informatycznego spełniającego oczekiwania przedsiębiorstwa, w związku z czym niezbędne jest skorzystanie z systemów zagranicznych,
  • firma planuje skorzystać z zagranicznych systemów informatycznych i chce przeanalizować dostępne oferty w zakresie ich aspektów prawnych, wdrożeniowych i utrzymaniowych przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Na czym polega wsparcie profesjonalistów w wyborze i wdrożeniu systemu informatycznego w firmie?

Choć wdrożenie systemu informatycznego może być realizowane w pełni samodzielnie przez przedsiębiorstwa, wiele z nich decyduje się na powierzenie tego zadania profesjonalistom, takim jak firma Nova Praxis  z siedzibą w Krakowie. Usługa z tym związana polega na ustaleniu zasad serwisowania systemu, analizie tzw. kruczków w umowach wdrożeniowych i na odpowiedniej organizacji wymagań dla systemów.