Alimenty na małżonka – kiedy przysługują?

alimenty małżonek

Sprawy alimentacyjne rzadko kiedy należą do prostych. Przeważnie wymagają zainicjowania i przeprowadzenia sądowego, w ramach którego trzeba się liczyć z wieloma trudnościami. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że z dochodzenia alimentów należy zrezygnować. Wręcz przeciwnie – zawsze uprawniony do ich otrzymania powinien walczyć o swoje. Co prawda, najczęściej sprawy alimentacyjne kojarzą się z obowiązkami rodziców wobec dzieci, jednak – o czym rzadko się pamięta – o alimenty mają prawo ubiegać się także rodzice czy byli partnerzy. W jaki sposób uzyskać alimenty od byłego małżonka? Warto postawić sobie to pytanie zwłaszcza w perspektywie planowania rozwodu.

Co to są alimenty?

Alimenty – o czym przypomina Wrocław adwokat – to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę możliwości także środków wychowania. W tym drugim przypadku chodzi przede wszystkim o relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. W końcu „środki wychowania” potrzebne są właściwie jedynie dzieciom. Jednocześnie uprawnionymi do alimentów jest cały krąg różnego rodzaju osób. Rzeczywiście, najczęściej ubiegają się o nie niepełnoletnie dzieci – a mówiąc ściślej, czyni to w ich imieniu ten z rodziców, u którego dziecko na co dzień zamieszkuje. Jak chodzi o Wrocław – adwokat pracujący w tym mieście może być pewny, że sprawy alimentacyjne będą dla niego codziennością.

W sprawach alimentacyjnych zawsze warto pamiętać o tym, że wysokość tego rodzaju świadczeń zależy od „możliwości zarobkowych” zobowiązanego do ich pokrycia, a nie od tego, ile on faktycznie zarabia. Można więc uzyskać alimenty wyższe niż zarobki rodzica czy byłego małżonka.

Małżonkowie muszą się wspierać – także finansowo

Alimenty przysługują także byłemu małżonkowi. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Co to oznacza w praktyce?

Po rozwodzie ten małżonek, który znalazł się w niedostatku – a dotyczy to przeważnie kobiet, które poświęciły się rodzinie kosztem swojej pracy zawodowej – może domagać się alimentów od drugiego z małżonków. Aby je otrzymać, przeważnie należy rozpocząć sprawę w sądzie cywilnym. Jednak nie ma przeszkód, aby byli małżonkowie ustalili między sobą alimenty w drodze ugody. Choć jest to dopuszczalne, to rzadko kiedy znajduje zastosowanie w praktyce. Rozwód przeważnie wiąże się z silnym konfliktem pomiędzy małżonkami, a to nie sprzyja polubownemu załatwieniu alimentów, choć niewątpliwie ugoda zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego były małżonek, który chce uzyskać takie alimenty, powinien skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże wypracować korzystną ugodę lub też skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Znacznie zwiększa to jego szanse na satysfakcjonujące rozwiązanie sporu.