W jakich zawodach wymagane są coroczne szkolenia BHP?

coroczne szkolenia BHP

Regularnie przeprowadzane szkolenie BHP podwyższa poziom bezpieczeństwa w pracy. Jest ono szczególnie ważne, podczas wykonywania prac niebezpiecznych i narażonych na wszelkiego rodzaju uszczerbki na zdrowiu. Jakie zawody wymagają corocznego przeprowadzenia szkolenia BHP?

Czym jest szkolenie BHP? – szkolenie wstępne i okresowe

Pracodawca jest w obowiązany zapewnić szkolenie BHP swoim pracownikom. Przede wszystkim wyróżniamy szkolenia wstępne, które przeprowadza się przed przystąpieniem nowych pracowników do pracy. Jest to uregulowane przez Kodeks Pracy i niezbędne do jej podjęcia. Nie istnieje możliwość zwolnienia kogokolwiek z przejścia takiego szkolenia, ponieważ jest to element wymagany. Wstępne szkolenie BHP nie powinien trwać zbyt krótka, a w jego trakcie powinniśmy zostać zaznajomieni z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenie okresowe przeprowadza się natomiast już w momencie zatrudnienia. Na szkoleniu odświeża się znajomą już wiedzę oraz uaktualnia ją o nowe przepisy i wytyczne. Okresowe szkolenie nie jest wymagane od osób, które przeszły takowe u poprzedniego pracodawcy lub odbyły je w okresie 6 miesięcy, lub 12 miesięcy na podobnym stanowisku. Kursy mogą być przeprowadzane w różnej formie. Firma Inka BHP spełnia indywidualne potrzeby swoich klientów, dzięki czemu umożliwia odbycie kursu w sposób stacjonarny oraz za pomocą szkolenia online. Dodatkowo warto pamiętać, że szkolenia okresowe mogą przyjmować różne formy. Może odbyć jako kurs, seminarium lub samokształcenia. Ważne jest, aby korzystać z doświadczonych i profesjonalnych usług, tak aby szkolenie przyniosło oczekiwany rezultat i zagwarantowało nam znajomość zasad bezpieczeństwa. 

Jaki zawód wymaga od nas okresowego szkolenia BHP?

Nie wszystkie zawody wymagają wykonywania okresowego szkolenia BHP. Raz na rok szkolenie BHP muszą przejść pracownicy na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne. 

Dodatkowo pracownicy na stanowiskach robotniczych bez tego ryzyka, muszą przejść szkolenie raz na trzy lata. Raz na pięć lat szkolenie okresowe BHP musi przejść osoba kierująca pracownikami, pracownicy inżynieryjno-techniczni, konstruktorzy maszyn, pracownicy służby BHP, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne oraz organizatorzy produkcji. Raz na sześć lat takie szkolenie należy wykonać na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego (gdy zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka).