Aparaty powietrzne w działaniach ratowniczych

Aparaty powietrzne w działaniach ratowniczych

Aparaty powietrzne są obowiązkowym elementem wyposażenia strażaków i pracowników służb ratowniczych. Ich zadaniem jest ochrona dróg oddechowych przed substancjami chemicznymi i pyłami. Sprzęt ten według Dyrektywy 89/686/EWG należeć musi do III kategorii, czyli środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Dowiedz się, jak aparaty powietrzne sprawdzają się w działaniach ratowniczych.

Czym są powietrzne aparaty oddechowe?

Nadciśnieniowe aparaty powietrzne są autonomicznym środkiem ochrony dróg oddechowych. Wykorzystują otwarty obwód powietrza i dysponują rezerwą sprężonego powietrza, zgromadzonego w butli. Aparaty powietrzne należą do kategorii środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Zestaw składa się z:

  • maski twarzowej,
  • reduktora ciśnienia,
  • manometru i urządzenia ostrzegawczego,
  • automatu płucnego,
  • butli do aparatu powietrznego,
  • stelaża, pasów i szelek.

Środki ochrony dróg oddechowych ODO, do których zalicza się aparaty powietrzne, należą  do najwyższej, III kategorii urządzeń. Jak wyjaśniają specjaliści działającego w regionie Torunia dystrybutora sprzętu ODO Agpol, aparaty powietrzne muszą zapewniać bezpieczeństwo podczas występowania największego ryzyka i chronić przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia, również takimi, których skutków działania użytkownik nie jest w stanie stwierdzić dostatecznie szybko.

Zastosowanie aparatów powietrznych w akcjach ratowniczych

Aparaty powietrzne są nieodzownym elementem wyposażenia każdego strażaka i uczestnika akcji ratowniczych, w których występuje ryzyko wchłaniania do organizmu niebezpiecznych substancji chemicznych lub pyłów. Środki ODO wykorzystywane są podczas akcji gaśniczych, szczególnie w trakcie gaszenia materiałów, których produkty spalania są toksyczne. Ratują także życie w sytuacjach obniżonej zawartości tlenu w powietrzu. Stosowane są w akcjach ratunkowych i przy ewakuacji osób ze stref zagrożonych szkodliwymi substancjami – gazami, pyłami i parami. Aparaty powietrzne zabezpieczają drogi oddechowe uczestnikom działań podczas awarii, w których czynnikiem zagrażającym są substancje chemiczne, środki promieniotwórcze lub biologiczne.

Aparaty ucieczkowe

Odrębną grupę urządzeń ODO stanowią tzw. aparaty ucieczkowe. Przeznaczone są do ochrony dróg oddechowych podczas ewakuacji ze stref zagrożenia. Mogą być stosowane jedyne w nagłych wypadkach, gdy konieczne jest jak najszybsze opuszczanie skażonego obszaru. Dobrym przekładem takiego urządzenia jest ucieczkowy aparat powietrzny Fenzy  BIO-S-Cape AERIS mini.