Za co odpowiada pompa centralnego smarowania?

pompa centralnego smarowania

Współczesny przemysł nie mógłby funkcjonować bez sprawnie działających maszyn oraz urządzeń. Często wchodzą one w skład skomplikowanych linii technologicznych, dzięki którym możliwa jest produkcja na skalę masową. We wszystkich gałęziach przemysłu oraz w rolnictwie zastosowanie znajdują układy centralnego smarowania, czyli nowoczesne rozwiązania smarownicze, które umożliwiają ciągłe dostarczanie środka smarnego do wielu punktów smarowania jednocześnie.

Jak zbudowane są układy centralnego smarowania?

Układy centralnego smarowania, do których wszelkie niezbędne produkty można zakupić np. w firmie Układy Centralnego Smarowania Sp. z o.o., mogą być integralną częścią maszyn lub dodatkową instalacją będącą istotnym elementem ich doposażenia. Składają się z wielu współpracujących ze sobą elementów. Sercem każdego układu jest pompa centralnego smarowania. Kolejne części, które wchodzą w ich skład to: zbiornik, rozdzielacze centralnego smarowania, dysze natryskowe, przewody smarowe i elementy dozujące, a często również specjalistyczne oprogramowanie.

Do czego służy pompa centralnego smarowania?

Pompa centralnego smarowania odpowiada za wyrzucanie środka smarnego ze zbiornika do połączonych z nią przewodów oraz za jego transfer w całej instalacji. Jest to możliwe dzięki generowanego w niej ciśnieniu. Bez niej smar nie mógłby być transportowany przez cały układ, a więc nie docierałby do wszystkich punktów smarnych. Pompy te są bardzo wydajne, wytrzymałe oraz odporne na działanie różnych niekorzystnych czynników zewnętrznych, dzięki czemu doskonale radzą sobie nawet w trudnych warunkach.

W zależności od rodzaju układu stosowane są różne pompy:

• W układach impulsowych wykorzystywane są pompy elektromagnetyczne, które natryskują środek smarny bezpośrednio na węzły tarcia łańcucha poprzez przeznaczone do tego dysze. Układy te są stosowane w urządzeniach, w których środek smarny musi być dostarczany w małych ilościach i w określonym czasie, np. w łańcuchach o wolnoobrotowych napędach albo w rolkach transportowych.

• W układach jednoliniowych stosowane są pompy wysokociśnieniowe, które podają środek smarny do instalacji przez zawór główny. Układy tego typu znajdują zastosowanie w maszynach i urządzeniach, które charakteryzują się zwartą budową, a ich zapotrzebowanie na smar jest stosunkowo nieduże. Są to między innymi maszyny wykorzystywane w przemyśle drukarskim, spożywczym, tekstylnym, samochodowym czy drzewnym.

• Układy progresywne zasilane są z pompy, do której przyłączone są rozdzielacze progresywne. Najczęściej są to pompy elektryczne, jednak gdy nie ma możliwości podłączenia napięcia zasilającego, stosuje się pompy pneumatyczne lub ręczne. Pompa elektryczna może posiadać własny system sterowania, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne nastawienie jej czasu pracy oraz przerw. Takie układy są wykorzystywane w maszynach oraz urządzeniach, w których znajduje się dużo punktów smarnych rozmieszczonych na małej powierzchni, a ich zapotrzebowanie na środek smarny jest niewielkie albo średnie. Tego typu układy można dowolnie rozbudowywać, dostosowując je do aktualnych potrzeb.  Znajdują one zastosowanie między innymi w maszynach jezdnych (budowlanych, rolniczych czy górniczych) oraz w stacjonarnych maszynach i urządzeniach przemysłowych.