Chwasty dwuliścienne – jak je zwalczać?

chwasty

Chwasty dwuliścienne są zagrożeniem zarówno w przydomowych ogrodach i na działkach, jak i w profesjonalnych uprawach. Zmagają się z nimi między innymi rolnicy, którzy na swoim polu uprawiają zboża, rzepak czy kukurydzę. Dziś dzięki profesjonalnym środkom ochrony roślin można stosunkowo łatwo pozbyć się z pola chwastów, które konkurują z uprawami o zasoby, a jednocześnie przyczyniają się do rozwoju popularnych chorób zbóż jako żywiciele wywołujących je grzybów.

Oprysk na chwasty dwuliścienne

Najskuteczniejszą metodą walki z tym zagrożeniem jest oczywiście oprysk na chwasty dwuliścienne. Zależnie od rodzaju uprawy, a przede wszystkim charakteru chwastów można go przeprowadzić na dwa sposoby: w formie doglebowej i nalistnej. Jaki rodzaj oprysków zastosować w konkretnych sytuacjach?

Oprysk doglebowy

Opryski doglebowe można stosować zarówno przed wysiewem upraw, jak i po nim. Ta metoda zwalczania chwastów działa na znajdujące się w glebie nasiona oraz siewki bodziszki, gwiazdnicy, niezapominajki oraz innych chwastów dwuliściennych. Skuteczność zabiegu zależy w dużej mierze od warunków pogodowych. Po pierwsze każdy chwast posiada swoją temperaturę kiełkowania, zatem oprysku należy dokonać w wyższej temperaturze. Stosowany preparat dotrze do kiełkujących nasion jedynie przy odpowiedniej wilgotności gleby. Z drugiej strony zbyt silne nawodnienie podłoża doprowadza do wsiąkania herbicydu poniżej poziomu korzeni i kiełkujących nasion.

Oprysk nalistny

Preparaty stosowane przy opryskach nalistnych mogą działać selektywnie bądź nieselektywnie. Te pierwsze można bezpiecznie stosować w trakcie upraw. Z kolei preparaty nieselektywne są przeznaczone do używania po żniwach, aby pozbyć się pozostałych na polu chwastów. Współczesne środki służące do oprysków nalistnych są dość uniwersalne i radzą sobie z wieloma gatunkami chwastów dwuliściennych. W przypadku tego typu oprysków warunki pogodowe odgrywają drugorzędne znaczenie.

Aby oprysk na chwasty dwuliścienne okazał się skuteczny, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta herbicydów, o czym więcej można przeczytać na stronie Syngenta.pl.