Co trzeba wiedzieć o funkcji Hot Start w spawarkach MMA?

spawarki inwertorowe MMA

Spawanie metodą MMA, czyli spawanie łukowe elektrodą otuloną, jest najstarszą i najbardziej uniwersalną metodą spawania łukowego. W tej metodzie łuk jarzy się pomiędzy końcem elektrody a spawanym materiałem, a elektroda mocowana w uchwycie jest jednocześnie źródłem gazu osłonowego. Nowoczesne spawarki MMA to urządzenia inwertorowe, które wyposażone są w wiele przydatnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja Hot Start. Co trzeba o niej wiedzieć?

Hot Start, czyli gorący rozruch

Hot Start to funkcja w spawarkach, która sprawia, że rozpoczęcie procesu spawania jest znacznie łatwiejsze. W momencie zajarzenia łuku na krótko podnoszony jest prąd spawania. Prowadzi to do rozgrzania materiału i elektrody w miejscu styku oraz odpowiedniego ukształtowania przetopu i lica spoiny w początkowej fazie procesu spawania. Wpływa to na poprawę komfortu oraz jakości spawania. W funkcję Hot Start wyposażone są standardowo niemal wszystkie spawarki inwertorowe MMA dostępne obecnie w sprzedaży.

Funkcja Hot Start powoduje zwiększenie prądu spawania o około 30% bezpośrednio po zainicjowaniu łuku. W chwili zajarzenia łuku rozpoczyna się odliczanie czasu. Gdy dobiegnie końca, wartość prądu spawania jest obniżana do standardowego poziomu. Jeśli dojdzie do zgaśnięcia łuku i spawanie zostanie przerwane, prąd spawania znów się zwiększa. Po rozpoczęciu spawania cały proces zostaje powtórzony.

Jakie inne przydatne funkcje mają spawarki MMA?

Nowoczesne spawarki MMA, dostępne między innymi w sklepie spawalniczym Spawaj.eu, wyposażone są również w wiele innych przydatnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja Anti Stick, która odgrywa rolę przeciwzwarciową. Gdy spawacz popełni błąd podczas pracy i elektroda przyklei się do spawanego materiału, funkcja ta spowoduje odcięcie lub znaczne zredukowanie napięcia i prądu spawania. W ten sposób funkcja Anti Stick ułatwia oderwanie elektrody i zapobiega przypadkowemu zajarzeniu łuku spawalniczego.

Kolejną przydatną funkcją jest Arc Force. Odpowiada ona za regulację dynamiki łuku spawalniczego. Pozwala ustabilizować łuk niezależnie od długości, co przekłada się na wyższą jakość spawania i kładzionej spoiny. Nowoczesne spawarki MMA często wyposażone są także w funkcję VRD, która zabezpiecza przed porażeniem. Gdy urządzenie nie pracuje, napięcie biegu jałowego jest znacznie obniżone. W momencie rozpoczęcia procesu spawania napięcie wraca ponownie do wartości nominalnej. Funkcja VRD jest szczególnie przydatna podczas spawania w wilgotnych i gorących miejscach, takich jak kanalizacja czy rurociągi ciepłownicze, w których ryzyko porażenia prądem jest najwyższe.