Czy każdy Project Manager może zarządzać projektami w branży IT?

project manager

Czym charakteryzuje się praca jako IT Project Manager i jakie kompetencja powinna mieć osoba zarządzająca projektami w branży IT? Dowiedz się więcej!

Skoro wszystko może być projektem – od szkolnych zadań, poprzez remont domu, aż po złożone zadania zawodowe – to może każdy nadaje się na Project Managera? Tak niestety nie jest. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że każda z branż rządzi się swoimi prawami, jeśli chodzi o prowadzenie projektów. Jakie kompetencje powinna mieć osoba zarządzająca projektami w branży IT?

Co odróżnia projekty IT od projektów z innych branż?

Projekt to projekt – każdy ma założenia, cele, harmonogram? Nic bardziej mylnego! Projekty z różnych branż różnią się od siebie na tyle, że większość Project Managerów specjalizuje się wyłącznie w jednym obszarze.

Jakie są charakterystyczne cechy projektów IT?

  • Długie, w stosunku do implementacji i kosztowne planowanie, wymagające szerokich kontaktów z interesariuszami i zarządzania ich wymaganiami.
  • Konieczność testowania produktu w różnych fazach jego powstawania.
  • Duży stopień złożoności projektów, wymagający skomplikowanego harmonogramowania i kosztorysowania, z jednoczesnymi trudnymi do ustalenia na wstępie wymaganiami.
  • Unikalność – większość produktów jest tworzona wyłącznie na potrzeby danego klienta, a wykorzystanych w nich rozwiązań nie da się przenieść 1:1 do kolejnych projektów.
  • Brak wyraźnego zakończenia projektu – jest to po części związane z tym, że produkt ma niematerialny charakter i wymaga późniejszego utrzymywania i aktualizacji przez zespół IT.

Kompetencje, które powinien posiadać dobry menedżer projektu w IT

Większość osób, które planują karierę jako Project Manager, zdaje sobie sprawę, że nie wystarczą im studia z zarządzania. Aby efektywnie prowadzić projekty, konieczna jest specjalizacja w danym obszarze i zdobycie dodatkowych kompetencji.

Co jest konieczne w przypadku Project Managerów koordynujących tworzenie produktów IT? To przede wszystkim:

  • znajomość odpowiedniej metodyki – w IT wykorzystuje się przede wszystkim metodyki „zwinne”, np. Agile;
  • umiejętność korzystania z narzędzi do zarządzania projektami: Jira, Asana, Trello;
  • asertywność i umiejętność prowadzenia otwartej komunikacji;
  • zdolność do krytycznego myślenia;
  • umiejętność łączenia kilku ról i zajmowania się kilkoma zadaniami jednocześnie.

Od osób prowadzących projekty IT nie wymaga się certyfikatów ani innego formalnego potwierdzenia umiejętności. Wielu PM decyduje się jednak na zdobycie certyfikatów wystawianych przez międzynarodowe organizacje: Project Management Institute, International Project Management Association czy Prince2Foundation.


Lista wymagań dla Project Managerów pokrywa się z listą Twoich kompetencji? W GlobalLogic szukamy osób, które będą prowadziły projekty o światowym zasięgu. Rozwijaj z nami karierę jako Project Manager!