Czym są tak zwane skrętki?

skrętki

Close-up of blue network computer utp cable

Pomimo stale zwiększającej się liczby urządzeń bezprzewodowych w naszych domach nic nie wskazuje na to, aby kable miały w najbliższym czasie odejść do przeszłości. Jednym z najważniejszych i najczęściej spotykanych rodzajów przewodów wykorzystywanych do transmisji danych jest skrętka. Czym się ona charakteryzuje i jakie są jej rodzaje? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Co to jest skrętka?

Skrętka to rodzaj przewodu sygnałowego przeznaczony do przesyłania informacji. Zbudowana jest z jednej lub większej liczby par skręconych ze sobą kabli. Skręcenie wykonuje się w celu wyeliminowania zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od innych urządzeń oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skrętki znajdują powszechne zastosowanie w telefonii stacjonarnej oraz sieciach Ethernet. Można za ich pomocą transmitować zarówno dane analogowe, jak i cyfrowe. Co ciekawe, wynalazcą skrętki jest Alexander Graham Bell, który jako pierwszy opatentował telefon.

Kategorie i klasy skrętki komputerowej

Skrętki dostępne są w różnych kategoriach i klasach. Zapewniają one funkcjonowanie aplikacji w różnych sieciach oraz wsteczną zgodność z już istniejącą infrastrukturą. Definicje wymagań dla poszczególnych kategorii i klas skrętki sporządzają Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (TIA) oraz Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Standard EIA/TIA oraz europejska norma EN 50173 dzieli skrętkę na szereg grup, które określają ich przydatność do transmisji informacji. W przypadku zastosowań domowych wystarczająca jest skrętka kategorii 6/klasy E. Cechuje się ona częstotliwością do 250 MHz i prędkością do 1 Gb/s. Coraz większą popularność zdobywa skrętka kategorii 7/klasy F, w której zamiast złącza RJ-45 wykorzystywane są złącza GG-45 i TERA. Charakteryzuje się ona częstotliwością do 600 MHz i prędkością do 10 Gb/s.

Ekranowanie skrętki komputerowej

Decydujący wpływ na odporność skrętki na zakłócenia ma ekranowanie. Jego zastosowanie pozwala zminimalizować zniekształcenia przesyłanego sygnału w wyniku zakłóceń zewnętrznych oraz emisję zakłóceń radiowych. Ekranowanie może przyjąć postać folii lub oplotu z siatki z drutu, a ekranowane mogą być zarówno poszczególne pary skręcone, jak i całość przewodu. Szeroki wybór skrętek o różnym ekranowaniu oferuje między innymi firma S-Cabling. Najprostszym rodzajem skrętki komputerowej jest skrętka nieekranowana (U/UTP). Używa się jej głównie wewnątrz pomieszczeń. Często wykorzystuje się kable F/UTP, w całości ekranowane folią, które są bardziej odporne na zakłócenia. W przemyśle powszechnie stosuje się z kolei kable S/FTP – w całości ekranowane siatką oraz z poszczególnymi parami skręconymi ekranowanymi folią.