Jakie smary mogą być stosowane w przemyśle spożywczym?

smar

Ze względu na ryzyko kontaktu smaru z żywnością, w celu zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, do smarowania maszyn i urządzeń w zakładach zajmujących się produkcją spożywczą wykorzystuje się smary specjalne, takie jak Fuchs Cassida. To środki z odpowiednią certyfikacją, przeznaczone do smarowania łożysk, przekładni, różnego rodzaju połączeń i prowadnic. Najczęściej są to smary w pełni syntetyczne, przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach, wysokociśnieniowe.

Certyfikacja smarów dla przemysłu spożywczego

Wszystkie smary i oleje specjalne dedykowane zastosowaniom w przemyśle spożywczym, przeznaczone do użycia w zakładach przetwórczych, rzeźniach, mleczarniach, cukrowniach, gorzelniach czy piekarniach, wykorzystywane do smarowania maszyn i urządzeń uczestniczących w procesie wytwarzania żywności, powinny mieć odpowiedni certyfikat. Aktualnie przyjętym standardem jest certyfikat NSF H1. NSF jest istniejącą od 1944 roku amerykańską organizacją zajmująca się testowaniem oraz certyfikowaniem różnorodnych produktów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. W związku z tym najlepsze smary dla przemysłu spożywczego, w tym smary Fuchs Cassida są certyfikowane właśnie przez tę organizację i mają oznaczenie NSF H1, co potwierdza bezpieczeństwo ich stosowania w maszynach wykorzystywanych w procesie produkcji żywności.

Co charakteryzuje środki smarne NFS H1?

Wyroby petrochemiczne, w tym smary i oleje dedykowane zastosowaniom przemysłowym, z certyfikatem dopuszczającym ich stosowanie w zakładach związanych z wytwarzaniem żywności i produkcją wyrobów pokrewnych – alkoholu, tytoniu, kosmetyków, suplementów i leków, muszą być wolne od substancji potencjalnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. W związku z tym wszystkie smary z certyfikatem NSF H1, w tym różne rodzaje smarów specjalnych Fuchs Cassida są produktami wolnymi od metali ciężkich i innych szkodliwych związków chemicznych, w szczególności od substancji rakotwórczych i mutagennych. Co warte podkreślenia, certyfikat NSF H1 dopuszcza jedynie incydentalny, przypadkowy kontakt smarów z żywnością, a dopuszczalne zanieczyszczenie takimi smarami może być jedynie minimalne (10 części na milion).

W przemyśle spożywczym, oprócz wspomnianych smarów specjalnych z certyfikatem NSF H1, takich jak smary Fuchs Cassida, stosowane mogą być również smary o certyfikacji H2 i H3. Smary NSF H2 mogą być używane wówczas, gdy nie ma ryzyka ich bezpośredniego zetknięcia się z produkowaną żywnością, a smary z oznaczeniem NSF H3 wykorzystuje się m.in. w produkcji olejów roślinnych.