Legalizacja cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

Legalizacja cudzoziemców w Polsce

Ustawa o legalizacji cudzoziemców w Polsce została uchwalona 27 listopada 2017 r. Obowiązuje ona cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 3 lat i nie zostali skazani na karę pozbawienia wolności za przestępstwo.

Prawo zezwoleń na pracę to polskie prawo regulujące procedurę wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom. Prawo dotyczy cudzoziemców, którzy chcą pracować w Polsce. Reguluje tryb i warunki udzielania zezwoleń na pracę, a także ich cofanie, zastępowanie lub wygaśnięcie.

Co musisz wiedzieć o nowej polskiej ustawie o zatrudnieniu osób spoza UE?

Polski rząd niedawno wprowadził nowe prawo pracy dla cudzoziemców. Prawo ma na celu ułatwienie firmom zatrudniania osób spoza UE. Nowe prawo, które weszło w życie 1 stycznia 2019 r., umożliwi pracodawcom zatrudnianie pracowników spoza Unii Europejskiej bez zezwolenia na pracę do 12 miesięcy w roku kalendarzowym. Cudzoziemcy mogą pracować w Polsce, jeśli byli zatrudnieni przez pracodawcę, który uzyskał zaświadczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawcy, którzy chcą zatrudniać obcokrajowców, muszą złożyć wniosek o zaświadczenie, zanim będą mogli zatrudnić kogoś spoza Europy. Legalizacja pracy cudzoziemców stała się jednak łatwiejsza niż myślisz.

Jak obecna sytuacja wpływa na obywateli UE?

Obecna sytuacja w Polsce nie jest najlepsza dla obywateli spoza UE. Polska zamyka drzwi przed obywatelami spoza UE i obywatelami UE, którzy chcą przyjechać i pracować w Polsce.

Polski rząd wprowadza zaostrzone przepisy dla osób spoza Unii Europejskiej. Rząd niechętnie przyjmuje migracje zarobkowe z Unii Europejskiej, co doprowadziło do zmniejszenia szans na rynku pracy zarówno dla Polaków, jak i osób z innych krajów. Ustawa o prawie do pracy w Polsce została znowelizowana, aby była bardziej inkluzywna i otwarta na cudzoziemców. Polski rząd stara się przyciągnąć utalentowanych ludzi z zagranicy, którzy chcą tu pracować, ale stara się też nie nadwyrężać rynku pracy zbyt dużą liczbą pracowników z zagranicy. Dla polskiego rządu ważne jest, aby nie było żadnej dyskryminacji cudzoziemców w zakresie prawa pracy.

Zalety i wady nowego prawa

Nowe prawo nie jest pozbawione wad. Jest kilka pozytywów i negatywów tego ustawodawstwa. Jednym z pozytywów jest to, że pomoże w walce z terroryzmem i przestępczością. Kolejnym pozytywnym aspektem jest to, że przyczyni się do promowania zdrowego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich w kraju.

Jednym z negatywów jest jednak to, że może to spowodować większą cenzurę w Internecie. Kolejnym minusem jest to, że może to skutkować mniejszą wolnością słowa dla osób mieszkających w tych krajach, w których obowiązują surowe przepisy dotyczące tego, co mogą mówić lub robić w Internecie.