Czym zajmuje się automatyka przemysłowa?

automatyka przemysłowa

Każdy proces produkcyjny można usprawnić, a automatyka przemysłowa jest jedną z metod, za pomocą których można to osiągnąć. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie maszyny mogą wspomóc w wykonywaniu powtarzalnych czynności. Przy czym wbrew pozorom nie muszą być to czynności proste – dobrze zaprojektowane systemy mogą uwzględniać wiele zmiennych i odpowiednio reagować na ich wystąpienie.

Automatyka przemysłowa to nie tylko pojedyncze urządzenia

Na początku zaznaczmy, że automatyzacja może co prawda dotyczyć pojedynczych maszyn, ale jeszcze lepiej wszystko zagra, jeżeli poszczególne maszyny, napędy, roboty przemysłowe, czujniki itp. zostaną zintegrowane we wspólny system. Dlaczego? Ponieważ właśnie takie podejście do sprawy ułatwi sterowanie całością i uruchamianie w poszczególnych komponentach procedur wynikających z tego, co zrobi (bądź co zarejestruje) inny element całości.

I tu od razu warto powiedzieć, że taka możliwość łączenia w ramach większego systemu powinna być uwzględniana przez biuro konstrukcyjne już w momencie, w którym projektowanie maszyn jest jeszcze w toku, a budowa linii produkcyjnych na etapie planowania (choć oczywiście jeśli tak się nie stanie, zawsze można później modernizować całość).

Integracja z czujnikami

Wspomnieliśmy już, że automatyka przemysłowa można uwzględniać połączenie robotów przemysłowych i innych urządzeń z różnego typu czujnikami. Tych może być naprawdę wiele i to różnego typu. Ciśnieniomierze, czujniki temperatury, detektory ruchu, systemy wizyjne, mierniki prądu, czy czujniki indukcyjne – wszystkie one mogą zostać uwzględnione w tego rodzaju systemach.

Zauważ – ich podłączenie do zautomatyzowanego środowiska daje zupełnie nowe możliwości. Jakie? Jeśli tylko sterowniki PLC na to pozwolą, można później wprogramować reagowanie systemu na wystąpienie konkretnego czynnika.

Takie rozwiązanie sprawia, że całość może przykładowo uruchomić alarm, jeżeli zostaną przekroczone normy bezpieczeństwa, przerwać pracę, jeśli nastąpi ryzyko przeciążenia maszyny, czy chociażby uruchomić nowe procedury, jeśli osiągnięcie jakiś parametrów będzie tego wymagać.

Programowanie PLC

Czym są wspomniane PLC? To programowalne sterowniki logiczne. To od zawartego w nich oprogramowania zależy, jak systemy zautomatyzowane działają. Co za tym idzie, wysoce wskazane jest, aby były zaprogramowane w taki sposób, aby łatwo było je skonfigurować do potrzeb obecnych w danym zakładzie produkcyjnym.

Jakie korzyści daje automatyka przemysłowa?

Przede wszystkim pozwala zoptymalizować czas produkcji, ale równolegle sprawia, że łatwiej dbać o jakość i kontrolować przebieg wszystkich procesów. Wszystko to zebrane razem umożliwia znaczące zwiększanie wydajności. To z kolei siłą rzeczy przekłada się na możliwości uzyskiwania zysków i poprawę rentowności – niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł ciężki, czy lekki.

Warto więc zainteresować się wdrożeniem automatyki w swoim zakładzie produkcyjnym, najlepiej w formie rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem występujących w nim potrzeb.