Jakie są zasady wywozu gruzu?

odpady budowlane

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie jakiejkolwiek budowy bez powstawania przy jej okazji dużych ilości gruzu. Jest on jednym z podstawowych problemów inwestora, a nierzadko także firmy prowadzącej budowę. Zwłaszcza że wywóz gruzu z budowy obwarowany jest surowymi zasadami – zwłaszcza w przypadku większych inwestycji. W związku z tym przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracy budowlanych warto zastanowić się, jakie są zasady wywozu gruzu?

Surowe zasady przewidziane przez prawo

Wywóz gruzu w Łodzi – analogicznie, jak w innych miastach i miejscowościach – prowadzi się zgodnie z zasadami przewidzianymi przez prawo. Tu z kolei na pierwszy plan wysuwa się podstawowy zakaz: gruz nie może trafić do zwykłych pojemników na odpady komunalne, a więc takie, które zwyczajowo powstają w gospodarstwach domowych. Zresztą trudno nie zgodzić się, że gruz i inne odpady budowlane po prostu nie mieszczą się w tej kategorii. To z kolei oznacza, że ich wywóz z terenu budowy następuje na specjalnych – a do tego bardzo surowych – zasadach, które znacząco odbiegają od sposobu postępowania z odpadami komunalnymi. Co więcej: przy wywozie gruzu nie należy liczyć na usługi firm wybranych przez gminy do wywozu odpadów komunalnych. Co najwyżej inwestor może skorzystać z ich komercyjnych usług, a nie tych świadczonych w ramach opłaty za śmieci.

Zgodnie z prawem gruz należy magazynować na terenie budowy w specjalnych kontenerach, z których następnie powinien on zostać wywieziony do odpowiedniego miejsca, przeznaczonego do składowania odpadów budowlanych. W praktyce oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, pojemniki na gruz muszą zostać wykonane z odpowiednich materiałów – gwarantujących przede wszystkim wytrzymałość – oraz właściwie oznakowane. Po drugie zaś, często wywóz gruzu nie jest możliwy bez skorzystania z usług specjalistycznej firmy.

Problem na każdej budowie – jest na niego rada

Wywóz odpadów budowlanych w Łodzi może okazać się tym większym problemem, gdy weźmie się pod uwagę, że w mieście tym – podobnie zresztą, jak w każdym dużym ośrodku miejskim – prowadzi się liczne inwestycje związane z powstawaniem gruzu czy innych odpadów budowlanych. To z kolei oznacza, że wyzwaniem może okazać się znalezienie firmy, która w profesjonalny sposób zajmie się ich utylizacją. Znalezienie jej powinno być jednym z pierwszych zadań, jakie wykona inwestor. Im wcześniej zajmie się on tym tematem, tym lepiej – także dla sprawnego przebiegu procedury budowlanej. Zwłaszcza gdy chodzi o poważniejsze inwestycje.

Otóż ustawa o odpadach stanowi, że w przypadkach, gdy ilość wytwarzanych odpadów budowlanych przekracza pięć ton, muszą być one ewidencjonowane za pomocą karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu. W dokumentacji tej zamieszcza się nie tylko dane podmiotu przekazującego i odbierającego gruz, ale również informacje o jego pochodzeniu i przeznaczeniu, a więc sposobie, w jaki zostanie on zutylizowany. Dodatkowe formalności pojawiają się także wówczas – i to dotyczy już każdej budowy – gdy gruz zostanie zmieszany z innego rodzaju odpadami, przede wszystkim z materiałami budowlanymi czy chemikaliami wykorzystywanymi w czasie prac.