Dlaczego kierowcy muszą przejść psychotesty?

psychotesty

Osoby ubiegające się o prawo jazdy innych kategorii niż B zwykle zmuszone są poddać się odpowiednim psychotestom. To specjalne badania, które mają na celu zdiagnozowanie u danej osoby cech wpływających na określone zachowania w trakcie prowadzenia samochodu. Do takich czynników należą: koncentracja, równowaga emocjonalna, a także odporność na stres i skłonność do podejmowania ryzyka. Dowiedz się, kto i dlaczego powinien poddać się psychotestom.

Psychotesty dla kierowców – najważniejsze cele

Najważniejszym celem badań psychologicznych przedstawicieli wybranych grup zawodowych (w tym m.in. kierowców) jest minimalizacja ryzyka niebezpiecznych zachowań. W ten sposób dąży się przede wszystkim do zmniejszenia niebezpieczeństwa spowodowania wypadku przez daną osobę. Oczywiście, psychotesty dla kierowców nie wykluczają całkowicie możliwości przyczynienia się do wypadku drogowego przez konkretnego użytkownika samochodu. Są one ukierunkowane raczej na określenie faktycznej sprawności psychicznej danej osoby, która odgrywa zasadniczą rolę przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych.

Badania psychologiczne kierowców poza aspektem czysto diagnostycznym mają też znaczenie edukacyjne. Uświadamiają one bowiem kierującemu istnienie pewnych cech, które mogą wpływać na sposób jazdy oraz skłonności do ryzykownych zachowań na drodze. Informują go także o jego indywidualnych możliwościach psychofizycznych.

Kto powinien poddać się psychotestom?

Psychotesty są obowiązkowe w przypadku pewnych grup kierowców. Dotyczy to przede wszystkim osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, a także tych, które starają się o przedłużenie posiadanych uprawnień w zakresie wspomnianych kategorii. Psychotesty w specjalistycznej przychodni, takiej jak Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „MEDAN” muszą także przejść kierowcy, którzy chcą odzyskać utracone prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T. Odnosi się to także do motorniczych tramwajów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, a także uczniów szkół ponadpodstawowych i uczestników kursów przygotowujących się do zdobycia prawa jazdy kategorii C lub C+E.

Wraz z postępującym wiekiem w organizmie człowieka zachodzą pewne zmiany, np. pogarszają się wzrok i słuch, zmniejsza się także wrażliwość układu nerwowego na bodźce zewnętrzne. Dlatego regularne powtarzanie psychotestów zaleca się przede wszystkim u kierowców, którzy ukończyli 60 lat.