Do czego służą nakrętki łożyskowe?

nakrętki łożyskowe

O prawidłowej pracy łożyska decyduje jego pasowanie na wale i w oprawie. Pasowanie powinno zapewniać łatwość montażu i demontażu łożyska oraz zabezpieczenie przed obracaniem się pierścieni względem wału i oprawy. Sposób pasowania łożyska dobiera się z uwzględnieniem ruchu względnego pierścieni łożyska i sposobu ich obciążenia. Wielkość obciążenia wzdłużnego przesądza o ustaleniu pierścieni w kierunku wzdłużnym.

Generalna zasada ustalania łożysk na wałach mówi, że im większe obciążenie wzdłużne, tym pewniejsze powinno być mocowanie w kierunku wzdłużnym. Łożyska toczne, które mają przenosić duże obciążenia wzdłużne, ustala się za pomocą pierścieni osadczych lub właśnie nakrętek łożyskowych.

Zastosowanie nakrętek łożyskowych

Nakrętki łożyskowe wykorzystywane są do ustalania położenia łożysk oraz innych elementów na wale bądź na tulei wciąganej. Stosuje się je również do montażu łożysk na gniazdach stożkowych na wale oraz do demontażu łożysk z tulei wciskanychNakrętka łożyskowa zawsze powinna być zabezpieczona przed przypadkowym poluzowaniem; w tym celu stosuje się zwykle element zabezpieczający, który wchodzi w rowek wpustowy (w przypadku montażu na wale) lub w rowek klinowy (w przypadku tulei wciąganej). Na rynku dostępne są też nakrętki łożyskowe z wbudowanym mechanizmem zabezpieczającym, których użycie pozwala obniżyć koszty i przyspieszyć wykonanie wału oraz sam montaż łożyska.

Montaż łożyska tocznego z nakrętką

Łożysko toczne z otworem stożkowym można zamontować bezpośrednio na stożkowym osadzeniu wału albo za pomocą tulei wciąganej bądź wciskanej na wale. Łożyska o niedużej średnicy nasuwa się razem z nakrętką na stożkowe osadzenie lub na tuleję. W celu ciasnego osadzenia należy wcisnąć wewnętrzny pierścień łożyska w kierunku osiowym. Nakrętki dociąga się za pomocą odpowiednich narzędzi – najczęściej klucza hakowego. W przypadku średnic powyżej 80 mm dociśnięcie nakrętki wymaga użycia większych sił. W takich przypadkach wskazane jest stosowanie nakrętek łożyskowych ze śrubami dociskowymi albo – przy montażu (i demontażu) łożysk o dużych rozmiarach – użycie metody hydraulicznej.

Szukasz wysokiej jakości nakrętek łożyskowych? Znajdziesz je w opolskiej hurtowni Bamart – podobnie jak szeroki wybór łożysk tocznych i ślizgowych, pasów klinowych oraz uszczelnień. Firma zaopatruje klientów również w chemię techniczną, w tym przede wszystkim smary, a także w profesjonalne ściągacze do łożysk. Aby zapoznać się z pełną ofertą przedsiębiorstwa, zajrzyj na stronę www i skontaktuj się z doradcą.