Najważniejsze parametry techniczne wózków widłowych

wózki widłowe

Wózki widłowe to niezbędny sprzęt magazynowy. Bez nich praca w halach produkcyjnych, magazynach, sklepach czy centrach logistycznych byłaby znacznie utrudniona. Aby jednak właściwie spełniały swoje funkcje, powinny być dobrane do rodzaju zadań, jakim mają sprostać na co dzień. Z tego powodu przed wyborem wózka widłowego warto dokładnie poznać jego najważniejsze parametry techniczne.

Do czego służą wózki widłowe?

Wózek widłowy to pojazd mechaniczny, służący do łatwego przewozu i przemieszczania towarów o dużej masie na niewielkie odległości. Znajduje zastosowanie w fabrykach, hipermarketach, na placach budowy, w portach, czyli wszędzie tam, gdzie składuje się lub przenosi ciężkie ładunki. Dzięki niemu można wykonywać trzy rodzaje zadań: przenoszenie ładunków, podnoszenie ładunków oraz rozładunek i załadunek. Znacznie ułatwia on pracę i sprawia, że jest ona nie tylko bezpieczniejsza, ale i szybsza. Co więcej, duża różnorodność urządzeń tego typu sprawia, że można je dostosować do rodzaju wykonywanych zadań i wybrać ze względu na preferencje. Do wyboru są wózki sterowane ręcznie lub elektrycznie, przeznaczone do pracy na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń, a także radzące sobie z różnymi typami zadań. 

Renomowani producenci wózków widłowych posiadaj w swojej ofercie pojazdy przeznaczone do różnorodnych zastosowań – wyjaśnia przedstawiciel firmy Inicjatywa Północno Zachodnia PWSą to zarówno wózki widłowe elektryczne unoszące, jak również wózki widłowe podnośnikowe masztowe wyposażone w napęd elektryczny lub z podnoszeniem ręcznym. Ważną grupę stanowią także w wózki paletowe ręczne oraz wózki czołowe z przeciwwagą z napędem diesla lub gazowym.

Duża różnorodność sprawia, że wózek widłowy można wybrać w taki sposób, aby w pełni odpowiadał rodzajowi wykonywanych zadań. Aby jednak tak było, warto wiedzieć, na jakie parametry techniczne należy zwrócić uwagę.

Jak wybrać wózek widłowy?

Przed wyborem wózka widłowego, trzeba zwrócić uwagę na jego parametry techniczne, do których należą: wielkości znamionowe, wysokość podnoszenia, prędkość, wymiary i ciężar, zdolność pokonywania wzniesień, promień zawracania oraz pochylenie masztu i przesuw wideł.

Najważniejszym parametrem technicznym wózków widłowych są wielkości znamionowe. Informują one o maksymalnym obciążeniu roboczym pojazdu w trzech kategoriach określanych zgodnie z jego przeznaczeniem:

  • nośność – maksymalny ciężar przewożonego ładunku,
  • udźwig – maksymalny ciężar podnoszonego ładunku określany jako udźwig nominalny (maks. masa ładunku podnoszonego na wysokość 3300 mm) lub udźwig zredukowany (czyli maks. masa ładunku, jaki może unieść wózek w zależności od wysokości, środka ciężkości i osprzętu),
  • siła uciągu – maksymalny ciężar ładunku, jaki można ciągnąć wózkiem ciągnikowym.

Po określeniu tego parametru, który będzie istotną informacją na temat tego, z jakim obciążeniem będzie mógł pracować wózek, warto przyjrzeć się także pozostałym oznaczeniom technicznym:

  • wysokość podnoszenia oraz pochylenie masztu – aby można było bezpiecznie przenosić ładunki na znaczne wysokości, trzeba poznać wysokość podnoszenia, która zależna jest od konstrukcji masztu i jego pochylenia. Parametr ten można określać na dwa sposoby: jako maksymalną wysokość podnoszenia (odległość, na jaką wznoszą się widły przy maksymalnym wysunięciu masztu) oraz wysokość swobodnego podnoszenia (odległość, na jaką wznoszą się widły bez wysuwania masztu),
  • udźwig i nacisk kół na podłoże – aby wózek radził sobie z podnoszeniem określonych ładunków, trzeba także dobrze dobrać udźwig – im większa masa wózka, tym większy jego udźwig. Ważny jest także nacisk kół na podłoże, szczególnie w przypadku pracy na rampach o określonym dopuszczalnym obciążeniu roboczym,
  • prędkość pracy wózka – prędkość pracy jest istotna zarówno jeśli chodzi o jazdę, jak i podnoszenie i opuszczanie wideł. Wartości te powinny wynosić kolejno od 0,2 do 0,7 m/s i poniżej 1 m/s,
  • wymiary wózka i promień zawracania – to ważne parametry, dzięki którym można określić, czy wózek bez problemu zmieści się w miejscu pracy i umożliwi łatwe manewrowanie. W tym celu trzeba wziąć także pod uwagę promień zawracania. Określa on powierzchnię, jaka jest niezbędna do wykonania manewru,
  • umiejętność pokonywania wzniesień – parametr ten wyrażany w procentach nachylenia terenu i informuje, jakie jest maksymalne przechylenie terenu, po jakim może bezpiecznie przemieszczać się wózek widłowy. Najczęściej jest to 10% dla wózków elektrycznych i 15% dla spalinowych.

Przy wyborze wózka widłowego ważne są wszystkie parametry techniczne. Dokładna analiza każdego z nich pozwoli dobrać wózek do indywidualnych potrzeb, co przełoży się na jego efektywną, bezpieczną i bezawaryjną pracę.