Doradztwo podatkowe jako sposób na oszczędności w firmie

doradztwo podatkowe

Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, a jego realizacja jest ściśle nadzorowana przez aparat skarbowy. Jednak istniejące przepisy, według których należy rozliczać swoje należności względem fiskusa, są dość skomplikowane i sprzeczne. Problemem okazują się też zmiany zasad oraz nie zawsze spójne orzecznictwo. Pewność, że wszystkie kwoty zostały wyliczone prawidłowo, można mieć tylko korzystając z usług doradcy podatkowego.

Co daje współpraca z doradcą podatkowym?

Korzystanie z pomocy doradcy podatkowego pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z działalnością gospodarczą za sprawą rzetelnego i prawidłowego naliczania podatków, co pozwala na uniknięcie sankcji. Wsparcie w tym zakresie pozwala również na przyjęcie efektywnej strategii planowania zapadalności swoich zobowiązań podatkowych. Plusem jest także wszechstronne wsparcie merytoryczne zarówno w obszarze rachunkowości, jak i obsługi podatków. Usługi doradcy podatkowego to również możliwość zyskania pomocy w przygotowywaniu planów rozwoju firmy.

Jakie czynności może wykonywać doradca podatkowy?

Doradca podatkowy może zajmować się sporządzaniem opinii dotyczących poszczególnych aspektów działania systemu podatkowego i obowiązujących przepisów. Doradca może przygotowywać zeznania podatkowe, a także prowadzić księgi rachunkowe. Wśród jego uprawnień jest ponadto reprezentowanie podatnika w sporach z administracją skarbową oraz w toczących się postępowaniach podatkowych i sądowych. Doradca będzie nieoceniony w razie korzystania z funduszy unijnych czy ubiegania się o pomoc publiczną. Ma też prawo do świadczenia usług z zakresu obsługi kwestii związanych z prawem celnym.

Dlaczego współpraca z doradcą jest rękojmią rzetelności rozliczeń?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, a osoby, które go podejmują, muszą zdać specjalny egzamin. Podczas wykonywania swych obowiązków muszą przestrzegać obowiązujących przepisów oraz kodeksu etycznego. Podlegają też kontroli ze strony samorządu zawodowego – Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Muszą również mieć wykupione ubezpieczenie OC. Każdy doradca wpisany na listę na przygotowanych przez siebie dokumentach umieszcza swój numer wpisu. Obowiązuje go przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Uprawnienia doradcy są jednym możliwym dziś do uzyskania potwierdzeniem wysokich kompetencji w obszarze rachunkowości i podatków. Z usług doradcy podatkowego można skorzystać w Biurze Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej z Torunia. Oferuje ono też usługi związane z pełną księgowością oraz kwestiami kadrowo-płacowymi.