Ekshumacja bliskich w celu przeniesienia do innych grobów

ekshumacja bliskich

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków zmarłych z miejsca pochówku. Najczęstszymi przesłankami do jej przeprowadzenia jest wola bliskich związana z chęcią przeniesienia grobu zmarłego do innych grobów rodzinnych lub do grobu na cmentarzu znajdującym się w mieście w bliższej odległości od ich miejsca zamieszkania. Sprawdźmy, jak uzyskać zezwolenie na przeniesienie grobu.

Ekshumacja, czyli jak przenieść grób?

Zasady dokonywania ekshumacji są ściśle sprecyzowane w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W związku z nią proces może rozpocząć się wyłącznie przez uprawnione do pochówku osoby. Będą to zatem członkowie rodziny, którzy muszą dostarczyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na ekshumację do odpowiedniej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do dokumentów o ekshumację zwłok lub szczątków konieczne jest dołączenie aktu zgonu, zgody zarządcy cmentarza, nazwy i adresu firmy przeprowadzającej procedurę oraz wykazu członków rodziny uprawnionych do współdecydowania o wydobyciu trumny. Obowiązkowe jest również odpowiednie umotywowanie prośby. Jeżeli ekshumacja ma być wykonana przed upływem 2 lat od daty pochówki, do wniosku trzeba także dołączyć dokument potwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

Warto wspomnieć o tym, że do zmiany miejsca pochówku potrzebna jest zgoda wszystkich osób upoważnionych do podjęcia takiej decyzji.

Jak przebiega ekshumacja zwłok lub szczątków?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ekshumacja może być przeprowadzana tylko w okresie od 16 października do 15 kwietnia w godzinach porannych pod nadzorem inspektora oraz przez pracowników wybranego zakładu pogrzebowego. W szczególnych przypadkach natomiast można wnioskować o inny termin bezpośrednio do inspektora. Ponadto wszyscy zgromadzeni muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej.

Jeśli przeniesienie grobu, którym zajmują się pracownicy zakładu pogrzebowego Abbapater, wykonywane jest przed upływem 20 lat od daty pochówku, zwłoki wydobywane są wraz z trumną i bez jej otwierania, umieszczane są w specjalnej skrzyni wybitej blachą. Następnie transportowana jest ona do nowego grobu i również bez jej otwieranie, umieszczana w nim.

Z kolei po upływie 25 lat od pogrzebu szczątki wraz z innymi elementami znajdującymi się w trumnie, muszą zostać ulokowane w nowej trumnie, a na czas jej transportu, dodatkowo należy włożyć ją do szczelnego worka. Poza tym w czasie ekshumacji ziemia wydobywana z grobu obowiązkowo musi zostać gromadzona na podłożu przykrytym specjalną, solidną i nieprzemakalną matą.