Informator Gminy Czernica – Twoje lokalne kompendium wiedzy

informator gminy Czernica

Każda gmina powinna zawierać specjalny informator, w którym znajdują się najważniejsze informacje o gminie. Znajdują się tam dane kontaktowe i adresowe do najważniejszych miejsc publicznych: posterunków policji, parafii, organizacji i podmiotów gospodarczych. Każdy mieszkaniec gminy powinien regularnie przeglądać taki informator.

Czym jest informator gminny?

Informator gminny to zbiór wszystkich najważniejszych instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Czernica. Należy dodać, że jest on na bieżąco aktualizowany i dostępny dla każdego mieszkańca w internecie.

Informator gminny obejmuje informacje o parafiach, policji, honorowych dawcach krwi i gminnym systemie ostrzegawczo-informacyjnym, będącym nowością i odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Co zawiera Gminny system ostrzegawczo-informacyjny?

Gminny system ostrzegawczo-informacyjny to możliwość otrzymywania bezpłatnych powiadomień SMS z informacjami o stanach ostrzegawczych, zagrożeniach meteorologicznych, awariach (prądu, wody i gazu), bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, ważnych wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych na terenie gminy. Ów system obejmuje też wiadomości o konieczności ewakuacji mieszkańców z poszczególnych rejonów. Dzięki gminnemu systemowi będzie można uchronić się przed utratą zdrowia i życia, a także uniknąć strat materialnych.

Aby zapisać się do danego systemu, należy wysłać SMS o treści wybranego kodu rejestrującego na numer 661 000 112 (każde z sołectw ma inny kod, np. Chrząstawa Mała legitymuje się kodem rejestrującym: tak.dwr011). Następnie użytkownik otrzyma SMS z potwierdzeniem rejestracji w serwisie. Jeżeli będzie chciał się wyrejestrować z systemu, powinien wysłać SMS-a z kodem wyrejestrowującym na ten sam numer telefonu.

Opłata za SMS-y jest zgodna z planem taryfowym każdego mieszkańca. Wysłane wiadomości oznaczają akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl.

Informator gminny a parafie

Informator gminny zawiera informacje o wszystkich parafiach, które znajdują się w obrębie gminy. Każda z parafii ma wyszczególnione dane proboszcza, obszar działania i dostępne kościoły (czasem opisany jest również styl architektoniczny budynków).

Wiadomości o policji w informatorze gminnym

Informator gminny mówi o posterunkach policji, które znajdują się na terenie gminy. Określone są dyżury poszczególnych dzielnicowych (wtedy przyjmują oni interesantów), ich numery kontaktowe, a także obszary, w jakich działają. Informator zawiera także dokładny adres posterunku i dane kontaktowe do siedziby.