Jakie rośliny wybrać na międzyplon ozimy?

międzyplon ozimy

Japanese radish in the field

Międzyplon ozimy wysiewany jest jesienią, po zbiorze plonu głównego, a zbierany wiosną następnego roku. W tradycyjnych gospodarstwach stosuje się go w celu podratowania bazy paszowej, ale uprawia się go także w ramach realizacji programu rolnośrodowiskowego lub spełnienia wymogów zazielenienia. Jakie gatunki roślin nadają się najlepiej na międzyplon ozimy?

Dlaczego warto siać międzyplony?

Sianie międzyplonów niesie ze sobą wiele zalet. Są one przede wszystkim doskonałą odpowiedzią na coraz powszechniejsze uproszczenia w uprawie i specjalizację produkcji, które skutkują stopniową degradacją gleb. Obecność międzyplonu na polu sprawia, że pozostaje ono bez okrywy zdecydowanie krócej, co chroni glebę przed erozją wietrzną i wodną. Przyczynia się do wzrostu ilości materii organicznej w glebie, zwiększając pośrednio jej pojemność wodną i żyzność. Niektóre międzyplony, takie jak rośliny bobowate, są źródłem azotu dla gleby, co pozwala ograniczyć stosowanie nawozów azotowych. Poza tym międzyplon zmniejsza powierzchniowy spływ wody oraz wydłuża okres zalegania śniegu na polach, dzięki czemu w glebę wsiąka więcej wody.

Najlepsze gatunki roślin na międzyplon ozimy

Przy doborze gatunków roślin na międzyplon ozimy należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejszym z nich jest termin zejścia rośliny przedplonowej i plan uprawy rośliny następczej po międzyplonieNiezbędne jest również dopasowanie gatunków roślin międzyplonowych do warunków glebowych. Ponadto istotne są takie czynniki, jak wartość paszowa i możliwość konserwacji zbieranego plonu. Do najwartościowszych pasz międzyplonowych zaliczają się mieszanki szybko rosnących i zimujących roślin bobowatych z trawami, zbożami lub rzepakiem ozimym. Popularne są mieszanki żyta ozimego z wyką ozimą oraz mieszanka gorzowska, składająca się z nasion życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wyki ozimej.

Dobierając międzyplon ozimy, nie trzeba się skupiać wyłącznie na gatunkach roślin ozimych – dobrym wyborem będą również gatunki jare, które przemarzną i pozostawią po sobie wartościową materię organiczną. Ciekawą rośliną na międzyplon jest rzodkiew oleista, której nasiona dostępne są w ofercie firmy Saatbau Polska. Można ją siać na polach, na których nie uprawia się rzepaku – obie te rośliny należą bowiem do rodziny kapustowatych, przez co są żywicielami wielu wspólnych patogenów, na przykład groźnej kiły kapusty. Rzodkiew oleista wykształca długi korzeń palowy, sięgający nawet do 1,5 m, dzięki czemu głęboko spulchnia i napowietrza glebę, a po przyoraniu dostarcza znacznej ilości materii organicznej. Można wysiewać ją w mieszankach z gorczycą białą, facelią siewną, wyką siewną oraz dowolnym zbożem jarym.