Kto ma obowiązek noszenia munduru?

mundur

Jest kilka powodów, dla których niektóre profesje wymagają noszenia mundurów. Najbardziej oczywiste jest jasne i wyraźne pokazanie przynależności do określonej grupy zawodowej. Uniform spełnia także funkcje reprezentacyjne, mundur musi być również odzieżą praktyczną. Może chronić przed niebezpieczeństwem lub gwarantować higienę. Jakie zawody wymagają noszenia mundurów?

je funkcję osoby, która go nosi. Może być także oznaką przynależności do konkretnej organizacji, na przykład do harcerstwa. Żołnierze, funkcjonariusze służb pomocniczych i  organów ścigania są zobowiązani przepisami do noszenia munduru, również poza granicami kraju. Uniform ma podkreślać zadania osoby, która go nosi oraz dodawać jej odwagi i ducha.

Mundur roboczy pełni funkcje praktyczne. Odzież ochronna pozwala strażakom na bezpieczne ratowanie ofiar pożarów i pomoc w wypadkach z rozlaniem chemikaliów. Ponadto umożliwia osobom postronnym łatwą identyfikację funkcjonariuszy służb. Nawet bez znajomości oznaczeń rangi można rozpoznać, jakie doświadczenie ma noszący mundur i do jakiej formacji należy. Szczególnie dla policjantów pomocne jest to, że mogą zostać szybko zidentyfikowani w sytuacji awaryjnej. Mundury dla straży gminnej i miejskiej pomagają łatwo zauważyć strażników. Sprawia to, że wyraźnie poprawia się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Współczesne mundury robocze doskonale sprawdzają się w praktyce. Są łatwe w pielęgnacji i mają wiele przydatnych kieszeni. W wojsku ponadto są kamuflażem i produkuje się je w różnych wersjach kolorystycznych, do zastosowania w konkretnych warunkach bojowych.

Jakie służby w Polsce określa się mianem mundurowych?

Służby mundurowe powoływane są przez państwo. Należy do nich przede wszystkim wojsko i policja. Warto pamiętać, że do sił zbrojnych należą także wywiad i kontrwywiad, a także służba więzienna i graniczna. Inne służby mundurowe to na przykład Służba Celno-Skarbowa i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Od niedawna mundury noszą również strażnicy ze Straży Marszałkowskiej. Praca w służbach mundurowych regulowana jest za pomocą osobnych ustaw a nie Kodeksu Pracy. Panuje ścisła hierarchia, porównywalna do wojskowej.

Oprócz służb mundurowych uniformy noszą także przedstawiciele innych formacji, nazywanych służbami paramundurowymi. Ubiór tych jednostek musi być wyjątkowo trwały, dlatego Fabryka Umundurowania Braci Kłoskowskich stosuje tylko wysokogatunkowe tkaniny. Do służb paramundurowych należą Straż Ochrony Kolei i Straż Rybacka, strażnicy leśni, Straż Miejska i Gminna.