Łączenie Technologii i Nieruchomości: Rola Certyfikatów WiredScore i SmartScore

Łączenie Technologii i Nieruchomości: Rola Certyfikatów WiredScore i SmartScore

Co wyróżnia nieruchomości najwyższej klasy? Co sprawia, że dany budynek możemy szczerze nazwać projektem przyszłości? Odpowiedź jest prosta — technologia… a w szczególności ta cyfrowa. WiredScore i SmartScore to najpopularniejsze obecnie certyfikaty oceniające budynki właśnie pod kątem ich cyfryzacji — przybliżamy ich znaczenie i wyjaśniamy, dlaczego są najlepszym znakiem jakości dla potencjalnych inwestorów. 

Certyfikat WiredScore — budynki dobrze połączone

WiredScore to przede wszystkim… organizacja. Powstała w 2013 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Nowego Jorku, miała za zadanie usprawnić infrastrukturę cyfrową w blokach i biurach Manhattanu. Certyfikat WiredScore to jeden z „owoców” tego projektu — który zresztą dosyć szybko wykroczył poza granice miasta. Obecnie używa się go w kilkudziesięciu krajach na całym świecie — a od kilku lat, również i w Polsce. 

Sam system certyfikacji WiredScore jest jedyną tak rozpowszechnioną metodą oceny łączności cyfrowej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nieruchomości. W swoich ramach oferuje on cały szereg rozwiązań dotyczących projektowania i zarządzania infrastrukturą IT, których wdrożenie pozwala:

  • zapewnić wysoką jakość łączności;
  • zagwarantować bezpieczeństwo danych użytkowników obiektu;
  • przygotować projekt na ewentualną rozbudowę infrastruktury;
  • zoptymalizować koszty budowy i utrzymania infrastruktury cyfrowej;
  • zwiększyć atrakcyjność obiektu w oczach inwestorów i najemców.

W procesie certyfikacji uwzględnia się wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem infrastruktury cyfrowej — od jakości połączeń sieciowych, przez skalowalność całego systemu łączności po wdrożone strategie ochrony danych. 

Certyfikat SmartScore — projekty na szóstkę

System oceny SmartScore również został opracowany przez nowojorską organizację — ale dopiero kilka lat po certyfikacie WiredScore. Jego głównym celem jest ocena projektów budowlanych pod kątem tzw. inteligentnych rozwiązań — czyli przede wszystkim automatyzujących i usprawniających funkcjonowanie budynku systemów cyfrowych. Certyfikat SmartScore przyznawany jest obiektom, które wyróżniają się kompleksowością, bezpieczeństwem i elastycznością systemów — oraz, oczywiście, pozytywnym wpływem na doświadczenia użytkowników i łatwością zarządzania.

Dla inwestorów i projektantów wytyczne SmartScore są swego rodzaju “przewodnikiem”, wskazującym które obszary funkcjonowania i zarządzania budynkiem warto zautomatyzować lub poddać przynajmniej częściowej cyfryzacji. A dla potencjalnych najemców? Certyfikat jest prawdopodobnie najlepszym potwierdzeniem jakości wdrożonych rozwiązań — i tego, że rzeczywiście mają do czynienia z „budynkiem przyszłości”.

Warto jeszcze zaznaczyć, że SmartScore jest w pełni „kompatybilny” z innymi, popularnymi systemami certyfikacji — nie tylko z WiredScore, ale także z BREEAM czy LEED (certyfikatami zielonego budownictwa). 

W Polsce proces przyznawania obu certyfikatów jest prowadzony jedynie przez wybrane organizacje — na chwilę obecną możemy m.in. uzyskać certyfikat WiredScore i SmartScore od JWA, czyli firmy doradczej wspierającej nowoczesne projekty budowlane w ramach strategii ESG.