Najpopularniejsze programy dofinansowań do pomp ciepła

Najpopularniejsze programy dofinansowań do pomp ciepła

Pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają na ekonomiczne ogrzewanie domów i lokali użytkowych. Popularność tych urządzeń rośnie szczególnie intensywnie w czasie kryzysu energetycznego. 40%-owe podwyżki cen gazu i prawie 350%-owe podwyżki cen węgla powodują, że właściciele budynków zaczęli poszukiwać alternatyw. W poniższym artykule sprawdzisz, o jakie dofinansowania do pomp ciepła możesz się starać, gdy realizujesz inwestycję. Dowiesz się też, w jaki sposób wypełnić wniosek, aby zwiększyć swoje szanse na wypłatę środków. Znajdują się tu też informacje o dodatkowych możliwościach oszczędzania na inwestycji.

Popularność pomp ciepła

Lata 2016 – 2022 upłynęły w Polsce pod znakiem intensywnego rozwoju fotowoltaiki. Przydomowe mikroinstalacje stały się bardzo popularne i na stałe wpisały się w polski krajobraz. Wiele osób sądziło, że kres popularności położy zmiana modelu rozliczeń z net-meteringu na net-billing. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Gwałtowne podwyżki cen surowców energetycznych z 2022 roku spowodowały, że na rynku pojawił się nowy segment urządzeń korzystających z energii odnawialnej, idealnie wręcz współpracujący z fotowoltaiką.

Zasada działania pompy ciepła zakłada pobranie energii cieplnej z tzw. dolnego źródła ciepła i wykorzystanie go do podgrzania wody w instalacji hydraulicznej, jak również przygotowania ciepłej wody użytkowej. Są one napędzane energią elektryczną. Współpracując z fotowoltaiką urządzenia pozwalają na praktycznie bezkosztowe zaopatrywanie budynku w ciepło.

Rolę dolnego źródła ciepła pełni najczęściej powietrze atmosferyczne. W tym przypadku budowa urządzenia przypomina zwykłą klimatyzację. Po etapie absorpcji ciepła do czynnika chłodniczego, jest on przekazywany do sprężarki. Ta podnosi jego ciśnienie, co powoduje jednocześnie znaczne podniesienie temperatury. W ten sposób zgromadzona energia może zostać wykorzystana do efektywnego podgrzewania wody.

Dofinansowania do pomp ciepła

Pompy ciepła to urządzenia, które odznaczają się dużą sprawnością energetyczną, znacznie przekraczającą sprawność tradycyjnych źródeł ciepła. O ile sprawność tradycyjnego kotła zasilanego paliwem stałym to ok. 80%, a nowoczesnego kotła gazowego ok. 105%, to sprawność pomp ciepła może wynieść nawet 500%. Oznacza to, że urządzenia potrafią wygenerować do 5 razy więcej energii cieplnej, aniżeli pobierają energii elektrycznej. Takie ekologiczne rozwiązania są promowane przez rządowe programy dofinansowań. Poniżej znajdziesz informacje o najpopularniejszych ogólnopolskich programach dostępnych dla osób indywidualnych. Pamiętaj, że poza nimi dostępne są różnego rodzaju programy regionalne. Ich dostępność sprawdzisz w najbliższym Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” to jeden z najstarszych ogólnopolskich programów dofinansowań. Jest koordynowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu informacje o dostępności środków, nowych naborach i zasadach dystrybucji grantów przekazywane są m.in. w różnego rodzaju ośrodkach regionalnych. To wygodne, bo zainteresowany dofinansowaniem inwestor może odwiedzić ośrodek i uzyskać wszelkie informacje z pierwszej ręki.

Decydując się na skorzystanie z tego programu dofinansowań należy pamiętać, że:

  • wysokość dofinansowania zależy od progu dochodowego gospodarstwa domowego. Jeżeli Twoje dochody są bardzo wysokie, to wsparcia nie otrzymasz w ogóle, natomiast w przypadku niższych dochodów, wsparcie rządowe może pokryć nawet większość kosztów inwestycji.
  • nabór wniosków w programie ma charakter ciągły. Oznacza to, że po realizacji inwestycji nie musisz czekać na otwarcie kolejnego naboru. Nie powinieneś też obawiać się o dostępność środków. Pula wsparcia finansowego z programu „Czyste Powietrze” w samym tylko 2023 roku wynosi aż 2,5 miliarda złotych.
  • Program daje możliwość finansowania nowoczesnych źródeł ciepła, instalacji fotowoltaicznych i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oczywiście organizator programu premiuje inwestycje o jak najszerszym zakresie, dlatego decydując się na montaż pompy ciepła wraz z fotowoltaiką będziesz mógł dostać więcej niż w przypadku instalacji samej pompy ciepła.

Mój Prąd

Program dofinansowań „Mój Prąd” był pierwotnie dedykowany osobom decydującym się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jest to jeden z pierwszych polskich programów wsparcia finansowego dla inwestycji w urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii. To właśnie jemu przypisuje się tak intensywny rozwój fotowoltaiki, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

Nabór wniosków w ramach tego programu nie ma charakteru stałego. 22 kwietnia 2023 został ogłoszony najnowszy, piąty nabór i dostępna w jego ramach pula środków. Kwota dostępnego finansowania wynosi 955 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są przez osiem miesięcy od rozpoczęcia naboru, tj do 22 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania środków.

Najnowszy nabór wniosków w programie „Mój Prąd” daje możliwość sfinansowania części inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła. Co ciekawe, dofinansowanie może być pozyskane również przez osoby, które otrzymały już wsparcie w ramach jednego z wcześniejszych naborów (np. tylko na fotowoltaikę), a teraz zdecydowały się na uzupełnienie instalacji o dodatkowe elementy (np. pompę ciepła). Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania dofinansowania w takim przypadku jest przejście na net-billing. Jest to model rozliczeń nadprodukcji energii elektrycznej opierający się na sprzedaży energii elektrycznej po cenach hurtowych. Kwota uzyskana przez tą sprzedaż jest następnie używana do bieżącego zakupu energii elektrycznej po stawkach detalicznych.

Moje Ciepło

Program „Moje Ciepło” daje możliwość uzyskania dofinansowania tylko dla inwestycji polegających na instalacji pompy ciepła. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Funduszu Modernizacyjnego, a wsparcie jest dedykowane tylko właścicielom nowych budynków spełniających najwyższe standardy energetyczne.

Kwota możliwego do otrzymania wsparcia nie zależy od poziomu dochodów gospodarstwa domowego, a od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła. W przypadku gdy zdecydujesz się na montaż pompy ciepła typu powietrze woda lub powietrze powietrze (tylko w wersji z centralnym systemem dystrybucji ciepłego powietrza), możesz otrzymać wsparcie do 30% kosztów kwalifikowanych, które nie może jednak przekroczyć 7 tys. złotych. Wyższy poziom wsparcia jest dedykowany dla osób, które decydują się na montaż gruntowej pompy ciepła. W tym przypadku wsparcie również wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, ale jego poziom może wynosić aż do 21 tys. złotych.

Ulga termomodernizacyjna

Należy pamiętać, że poza dofinansowaniem, koszt inwestycji w pompę ciepła możesz obniżyć również poprzez zastosowanie ulgi termomodernizacyjnej. Jej maksymalna kwota w przeliczeniu na podatnika wynosi 53 tys. złotych. Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej następuje przy rozliczaniu rocznej deklaracji podatkowej PIT. Należy pamiętać, że rozliczać możesz wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, następujące w trakcie trzech kolejnych lat.

Zasada działają ulgi jest bardzo prosta. Pozwala ona na obniżenie podstawy opodatkowania o kwotę wydaną na termomodernizację. Oznacza to, że w zależności od tego, który progu skali podatkowej, możesz odliczyć 12% lub nawet 32% kosztu inwestycji. Należy pamiętać, że do ulgi podatkowej nie możesz zaliczyć jednak części wydatków, które zostały pokryte z jakiegokolwiek dofinansowania.