Od czego zależy koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewne zastanawiasz się, w jaki sposób zmniejszyć koszt inwestycji. Najbardziej oczywiste wydaje się maksymalne obniżenie kosztów zakupu samej oczyszczalni. Jednak nie zawsze jest to rozwiązanie faktycznie tanie, a przy tym wydajne i oszczędne w eksploatacji. Pokazujemy na przykładach, co realnie wpływa na ostateczny koszt budowy własnej instalacji oczyszczającej ścieki bytowe.

Wielu nabywców szacuje koszty budowy oczyszczalni wyłącznie na podstawie ceny zakupu urządzenia. W tym należy upatrywać przyczyny wielkiej popularności najprostszych instalacji oczyszczających, na przykład oczyszczalni drenażowej Marseplast, dostarczanej jako kompletny zestaw do samodzielnego montażu. 

Czy oczyszczalnia drenażowa jest naprawdę najtańsza?

Jeżeli bierzesz pod uwagę wyłącznie cenę zakupu, to nie znajdziesz instalacji oczyszczającej, która mogłaby się równać ceną z drenażową oczyszczalnią ścieków. Najdroższe modele nie zbliżają się ceną do najtańszych oczyszczalni typu biologicznego. Dodatkowym argumentem za zakupem instalacji drenażowej jest możliwość samodzielnego montażu. Posadowienie osadnika gnilnego i budowa poletka drenażowego są zadaniem, które można wykonać przy użyciu podstawowych narzędzi budowlanych. Wystarczy zapewnić sobie pomoc kilku dorosłych osób przy przemieszczaniu zbiornika oczyszczalni. 

Doradca klienta reprezentujący instalatora przydomowych oczyszczalni w Małopolsce Mawex-Eco potwierdza opinie na temat oczyszczalni drenażowych: – To bezdyskusyjnie najtańszy typ przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednak należy pamiętać, że instalacja drenażowa nie jest w pełni uniwersalna: jej działanie zależy w dużym stopniu od warunków glebowych. Najlepiej sprawdza się w ziemiach o wysokiej przepuszczalności – na piaskach i na żwirze. Drugim warunkiem jest niski poziom lustra wód gruntowych. Na terenach gliniastych do budowy poletka drenażowego konieczna jest wymiana ziemi rodzimej na sztucznie przygotowane podłoże. Operacja ta podwyższa koszty budowy, a więc także całościowe koszty uruchomienia własnej oczyszczalni ścieków. Nie należy też przeceniać oszczędności związanych z samodzielnym montażem instalacji drenażowej. Brak doświadczenia może doprowadzić do popełnienia błędów, których usunięcie podniesie znacznie koszt całej inwestycji.

Chcąc oszacować precyzyjnie wszystkie koszty budowy oczyszczalni drenażowej, należy zacząć od badania warunków glebowych. Następnie należy określić lokalizację i wielkości oczyszczalni (poletka drenażowego) oraz ewentualnych urządzeń dodatkowych, np. przepompowni ścieków. W niektórych przypadkach może się okazać, że tylko nieznacznie droższym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia typu biologicznego.

Kiedy optymalna cenowo jest oczyszczalnia biologiczna?

Jeżeli chcesz mieć pewność stuprocentowego bezpieczeństwa instalacji oczyszczającej, wybierz model biologiczny. Brak poletka rozsączającego sprawia, że nie istnieje żadne ryzyko przypadkowego skażenia gleby czy ujęć wody. Wszystkie elementy oczyszczalni biologicznej znajdują się w jednym pojemniku lub w kilku modułach, ewentualnie w połączonych ze sobą zbiornikach. Cały proces oczyszczania jest oddzielony od otoczenia: nie ma możliwości przeniknięcia do gleby ścieków, które stwarzają zagrożenie bakteriologiczne i chemiczne. Do oczyszczalni dopływają ścieki, a wypływają też ścieki – jednak mają one taki poziom oczyszczenia, który umożliwia bezpieczne podlewanie ogródka.

Na sprawność działania oczyszczalni biologicznej nie wpływa ani rodzaj gleby (działają równie dobrze na glebach piaszczystych i gliniastych), ani poziom wód gruntowych. Kluczową kwestią jest też możliwość łatwego pobierania próbek i badania faktycznej jakości oczyszczania w dowolnie wybranym momencie. Pobranie próbek z większości oczyszczalni drenażowych jest praktycznie niemożliwe. Tylko bardzo nieliczne poletka lub kopce rozsączające mają szczelne dno i odpływ oczyszczonych ścieków, z którego można pobrać próbki.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że kupując przydomową oczyszczalnię ścieków, należy oceniać ją w perspektywie wielu lat, a nawet dziesięcioleci użytkowania. Jeżeli stawiasz na niezawodność, łatwość napraw, a przede wszystkim stałą wysoką jakość oczyszczania, to optymalnym wyborem będzie oczyszczalnia biologiczna. Jeżeli masz piaszczystą działkę i priorytetem są dla Ciebie koszty eksploatacji, to bezkonkurencyjna będzie oczyszczalnia drenażowa.