Potrzebujesz planu BIOZ? Ekofit Ci pomoże!

BIOZ

Plan BIOZ dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na placu budowy. Tworzy się go indywidualnie dla konkretnej budowy, a jego brak oznacza nieprzyjemne konsekwencje dla osoby odpowiedzialnej za realizację inwestycji. Jak taki plan powinien wyglądać?

Kiedy obowiązkowe jest tworzenie planu BIOZ?

Plan BIOZ to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jego wykonanie jest konieczne, jeśli przewidywane są roboty budowlane trwające ponad 30 dni roboczych, a na budowie zostanie zatrudnionych więcej niż 20 osób. Plan BIOZ trzeba mieć, kiedy planowane prace budowlane przekroczą 500 osobodni albo inwestycja zakłada roboty:

– obarczone ryzykiem upadku z wysokości lub przysypania ziemią

– w sąsiedztwie miejsc grożących utonięciem

– w pobliżu linii elektromagnetycznych

– na terenie otwartych zakładów przemysłowych

Kto odpowiada za przygotowanie planu?

Obowiązek ten spoczywa na kierowniku budowy. Może on sporządzić plan BIOZ samodzielnie albo zlecić to zadanie odpowiednim osobom. Do przygotowania planu BIOZ niezbędna jest specyfikacja dotycząca danego obiektu budowlanego, przygotowana przez projektanta. Poprawność przygotowanej dokumentacji sprawdza inspektor nadzoru budowlanego – jeśli wykryje on jakieś nieścisłości, do planu wprowadzane są potrzebne zmiany.

Sporządzenie planu BIOZ bardzo ułatwia oprogramowanie znajdujące się w ofercie Ekofit. Program pozwala na edycję danych, a tworzenie nowych dokumentów jest dużo prostsze, ponieważ nie trzeba za każdym razem wypełniać od nowa całego druku, uzupełnia się jedynie te zmienne informacje. Do tego program pozwala zapisać dowolną liczbę realizowanych projektów budowlanych.

Jak wygląda plan BIOZ?

Dokument składa się z trzech części. Pierwsza to część tytułowa, w której podana jest nazwa obiektu budowlanego, jego adres, dane dotyczące inwestora, wykonawcy oraz kierownika budowy. W części opisowej musi się znaleźć dokładny zakres robót dla planowanej inwestycji, z podziałem na poszczególne etapy, oraz informacje odnośnie ewentualnych zagrożeń i postępowaniu w razie wypadku na miejscu budowy.

Ostatnia część planu to część rysunkowa. Na projekcie naniesione są wszystkie strefy ochronne, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i przeciwpożarowego, drogi i ciągi komunikacyjne, miejsca określone jako stwarzające zagrożenie. Do rysunku należy też dodać legendę.