Przeglądy sieci elektrycznej – na czym polegają?

Przeglądy sieci elektrycznej

Przerwa w dostawie energii elektrycznej może oznaczać dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, placówki badawczej, czy przeróżnych instytucji poważne straty.

Pewność zasilania jest kluczowa dla firm. By nie dopuścić do awarii warto na bieżąco dokonywać pomiarów elektrycznych i przeglądów. Na czym to polega?

Przegląd sieci elektrycznej

Celem wykonania pomiarów i przeglądów jest ustalenie, czy instalacje i urządzenia elektroenergetyczne działają prawidłowo. Na tej podstawie można określić, które elementy sieci wymagają wymiany. Dzięki tym krokom zmniejsza się ryzyko awarii. Często nieprawidłowości w sieci są długo niezauważalne z perspektywy osób, które korzystają w firmie z urządzeń. Tymczasem, to nie oznacza, że sieć elektryczna nie będzie stwarzać niebezpieczeństwa dla pracowników firmy. Doskonałym przykładem jest brak ochrony przeciwporażeniowej. Taką nieprawidłowość może wykryć tylko specjalista, który wykona pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przegląd instalacji. Dużą zaletą przeglądów jest możliwość uniknięcia bardzo poważnych i kosztownych awarii. Niskiej jakości zasilanie może prowadzić do przedwczesnego zużywania się elementów maszyn.

Kiedy warto przeprowadzić przegląd sieci?

Jeśli widzimy, że instalacja elektryczna zachowuje się nietypowo, to już argument przemawiający za skontrolowaniem, co się dzieje. Objawem problemów może być nadmierne przegrzewanie się urządzeń w czasie pracy czy regularne awarie. Jak informuje firma Wasztan, ponadto warto przeprowadzić przegląd sieci, jeśli:

  • występuje nietypowy hałas pracy silników i transformatorów,
  • dochodzi do przegrzewania kabli i rozdzielnic,
  • czuć spaleniznę w pobliżu urządzeń lub instalacji,
  • zauważalne są duże wahania i spadki napięć,
  • od dawna nie był wykonywany przegląd sieci,
  • planowana jest rozbudowa sieci lub instalacji.

To tylko wybrane sytuacje, kiedy warto zlecić kontrolę sieci. Trzeba pamiętać, że takie prace powinni wykonywać wyłącznie doświadczeni specjaliści, którzy mają niezbędne kwalifikacje.