Restrukturyzacja ratunkiem dla firm zagrożonych bankructwem

restrukturyzacja

Jeszcze do niedawna brak wypłacalności oznaczał dla większości firm bankructwo. W 2016 roku przepisy jednak się zmieniły. Zaczęło wtedy obowiązywać nowe prawo restrukturyzacyjne, które stwarza realną szansę uniknięcia upadłości. Rolą restrukturyzacji jest właśnie pomoc w wyjściu przedsiębiorcy z trudnej sytuacji finansowej. Nie dziwi więc, że zainteresowanie takimi postępowaniami utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak jak się do niej przygotować? I jak usprawnić cały proces? Właśnie o tym piszemy w poniższym artykule.

Ochrona przed niewypłacalnością przedsiębiorstwa

Problemy z rentownością firmy, trwająca egzekucja komornicza czy zajęcie rachunku bankowego to wyraźne sygnały, że warto przeprowadzić restrukturyzację. Jest to proces, którego celem jest wyciągnięcie firmy z kłopotów związanych z brakiem płynności finansowej. Dzieje się tak z kilku względów.

Po pierwsze, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje tym, że wszelkie egzekucje wobec danej firmy zostają wstrzymane. Nie mogą też być wszczynane nowe postępowania.

Restrukturyzacja pozwala wypracować korzystne mechanizmy spłaty zadłużeń. Zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak i wierzyciela. Co więcej, część zobowiązań może zostać umorzona. Istnieje także opcja uniknięcia odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółki z o. o.

Jak przygotować firmę do restrukturyzacji?

Odpowiednie kroki restrukturyzacyjne uchronią Twoją firmę przed bankructwem. Jednak aby całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, do restrukturyzacji warto odpowiednio się przygotować.

Zadbaj przede wszystkim o:

 • Wybór doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego. Dokona on skrupulatnego audytu sytuacji finansowej Twojego przedsiębiorstwa, opracuje plan restrukturyzacji, pomoże w trakcie negocjacji z wierzycielami i będzie reprezentować Twoją firmę na sali sądowej.
 • Przemyślaną decyzję co do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego – istnieją bowiem aż cztery rodzaje. W wyborze odpowiedniego pomoże Ci kompetentny doradca.
 • Przygotowanie planu restrukturyzacyjnego. Dobry plan to klucz do uratowania Twojej firmy. Powinien on uwzględniać nie tylko standardowe elementy, ale także poruszać kwestie indywidualne, związane z sytuacją Twojej firmy.
 • Złożenie wniosku. To ostatni krok przed oficjalnym rozpoczęciem restrukturyzacji. Na podstawie poprawnie napisanego wniosku sąd uruchamia postępowanie restrukturyzacyjne.

Skuteczny plan restrukturyzacyjny dopasowany do potrzeb

Niestety, postępowania restrukturyzacyjne nie zawsze kończą się sukcesem. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu złego przygotowania i błędnie przeprowadzonej analizy dotyczącej sytuacji firmy.

Jakie jest rozwiązanie? Odpowiednio przygotowany plan. To kluczowy dokument, który jest podstawą do rozpoczęcia i przeprowadzenia restrukturyzacji.

Na plan restrukturyzacyjny składają się następujące elementy:

 • opis firmy wraz z informacjami o bieżącym i przyszłym popycie oraz podaży w sektorze rynku, na którym funkcjonuje dana organizacja;
 • analiza przyczyn złej kondycji finansowej firmy;
 • strategia prowadzenia firmy w przyszłości z uwzględnieniem poziomu oraz rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd przewidywanych środków restrukturyzacyjnych wraz z informacją o ich kosztach;
 • harmonogram wdrożenia poszczególnych środków restrukturyzacyjnych wraz z terminem ostatecznego wdrożenia planu w życie;
 • informacje dotyczące zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa;
 • opis metod i źródeł finansowania restrukturyzacji;
 • przewidywane zyski oraz straty firmy w ciągu najbliższych 5 lat (oparte na co najmniej dwóch prognozach);
 • dane osób, które są odpowiedzialne za wykonanie układu;
 • dane autorów planu restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja pod okiem specjalistów

Tylko odpowiednie kroki restrukturyzacyjne, podjęte na czas, pomogą uchronić Twoją firmę przed bankructwem. Profesjonalne wsparcie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w taki sposób, aby przyniosło ono maksymalne korzyści dla wszystkich stron.

Firmą, która Ci w tym pomoże, jest Kwiatkowski i Wspólnicy. To właśnie ten zespół przeprowadził największą restrukturyzację w Polsce – oczywiście z sukcesem dla klienta.

Eksperci chętnie porozmawiają z Tobą o możliwych rozwiązaniach dla sytuacji, w której znalazła się Twoja firma. Zachęcamy do kontaktu!