Czy detektywi objęci są obowiązkiem tajemnicy zawodowej?

detektyw

Praca detektywa w dużej mierze polega na zbieraniu informacji. Może je zdobywać, prowadząc obserwacje, ale też typując osoby posiadające wiedzę, na której zdobyciu zależy zleceniodawcy. Prawo umożliwia detektywom pozyskiwanie informacji od osób trzecich, ale mogą się one zastanawiać, czy jeśli ich udzielą, nie dotkną ich przykre konsekwencje? Czy detektywi są objęci obowiązkiem tajemnicy zawodowej?

Praca detektywa a obowiązek tajemnicy zawodowej

Przepisy o usługach detektywistycznych wprost mówią, że detektywi mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji oraz okoliczności sprawy, którą w ramach umowy ze zleceniodawcą, podjęli się zrealizować. Z obowiązku tajemnicy zawodowej mogą jednak zostać zwolnieni na zasadach zawartych w kodeksie postępowania karnego. Dotyczy to sytuacji, kiedy sąd lub prokurator dokona zwolnienia z obowiązku utrzymania tajemnicy zawodowej dla dobra wymiaru sprawiedliwości.

Do zwolnienia z konieczności dochowania tajemnicy zawodowej może dojść jedynie w sprawach karnych i to na umotywowane dobrem wymiaru sprawiedliwości żądanie sądu lub prokuratora. Do takich sytuacji dochodzi jednak bardzo rzadko, dlatego osoby udzielające informacji detektywowi, nie muszą się obawiać ujawnienia ich tożsamości.

Kiedy szczególnie ważna jest ochrona tożsamości?

Kwestią utrzymania tajemnicy zawodowej martwią się osoby mające udzielić informacji w sprawach:

  • związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji,
  • dotyczących wyłudzeń ubezpieczeń,
  • dotyczących ochrony znaków towarowych. 

Właśnie w tego rodzaju sprawach gospodarczych agencje detektywistyczne, takie jak  DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko, najczęściej korzystają z pomocy informatorów.

Sprawy dla detektywa – w czym może pomóc?

Poza wspomnianymi już sprawami prywatni detektywi zajmują się także szeroko pojętą ochroną biznesu, a więc między innymi:

  • sprawdzaniem wiarygodności kontrahentów, pracowników i konkurencji,
  • ujawnianiem nielegalnego i niezgodnego z prawem naruszenia procedur administracyjnych,
  • ustalaniem stanu majątkowego dłużników,
  • ujawnianiem naruszenia tajemnicy zawodowej i handlowej.

Do prywatnego detektywa wybierają się także osoby chcące sprawdzić, czy ich partner nie dopuszcza się zdrady. Takie kwestie mają szczególne znaczenie, kiedy w grę wchodzi rozwód z orzeczeniem winy, ponieważ w sprawach rozwodowych dowody zebrane przez detektywa mają moc prawną. Są legalne i uznawane przez wszystkie sądy. W agencji detektywistycznej możesz też sprawdzić czyjąś prawdomówność, dzięki badaniu wariografem oraz załatwić szereg innych często delikatnych spraw.