Co można pakować dzięki taśmom PP?

taśmy PP

Sposób, w jaki towar zostanie zapakowany, wpływa na ryzyko powstania uszkodzeń podczas jego transportu i magazynowania. Każda firma produkcyjna lub handlowa powinna więc należycie zadbać o wykorzystanie odpowiednich materiałów chroniących przygotowywane ładunki. Jednym ze sposobów na wyeliminowanie ryzyka uszkodzeń jest zastosowanie taśm polipropylenowych albo polietylenowych, które dają możliwość opasania ładunku.

Dlaczego taśmy PP są potrzebne przy pakowaniu towarów?

Właściwe pakowanie towarów przeznaczonych do magazynowania lub wysyłki powinno zabezpieczać je przed ryzykiem uszkodzenia. Ważna będzie ochrona przed czynnikami zewnętrznymi – przede wszystkim oddziaływaniami mechanicznymi, które mogą być następstwem zgniecenia opakowania, jego przecięcia lub rozdarcia, a także przekłucia. W grę może wchodzić także działanie wilgoci, wody, niskiej bądź wysokiej temperatury. Liczyć się będą również zniszczenia, które nastąpią w efekcie niekontrolowanego przemieszczania się przesyłki albo samoczynnego otwarcia się opakowania np. z uwagi na masę umieszczonych w nim przedmiotów. Sposobem ograniczenia ryzyka związanego z ruchem towaru ułożonego na palecie czy otwarciem kartonowego pudła może być użycie taśmy PP. Tzw. bandowanie, czyli opasywanie ładunku może znacznie zmniejszyć ewentualne straty, a także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, ponieważ w praktyce eliminuje zagrożenie, że towar może wypaść z kartonu lub zsunąć się z palety podczas umieszczania albo zdejmowania jej z regału.

Jak korzysta się z taśm PP?

Taśmy PP, czyli wytworzone z polipropylenu albo taśmy poliestrowe PET są używane do opasywania ładunku. Pozwalają na ściśnięcie go z siłą umożliwiającą skuteczne unieruchomienie nawet przedmiotów o znacznej masie. Ze względu na swoją strukturę przypominającą tkaninę cechują się dużą odpornością na wydłużenie i zerwanie. Mogą być wiązane za pomocą urządzeń ręcznych lub półautomatycznych. Po właściwym naprężeniu taśma jest wówczas łączona zaciskanymi na niej spinkami metalowymi. Może być również zgrzewana przy użyciu niewielkiej temperatury. Taśmami PP lub PET można chronić pudła kartonowe albo całe palety – w tym przypadku należy pamiętać o zabezpieczeniu towaru przy wykorzystaniu odpowiednich kątowników tekturowych, w przeciwnym razie taśma może się wżynać w naroża i doprowadzić do uszkodzenia opakowania lub znajdującego się w nim towaru. Taśmy polipropylenowe i polietylenowe można znaleźć w ofercie firmy Polkar, która specjalizuje się w dostarczaniu wyrobów przeznaczonych do pakowania.