Czy można zareklamować usługę kurierską?

usługi kurierskie

Wiodące firmy kurierskie działające na polskim rynku cieszą się dobrą opinią wśród klientów. Zjawiska takie jak zaginięcie lub uszkodzenie paczki w trakcie transportu należą do absolutnych rzadkości. Czy jeśli do tego dojdzie, klient może zareklamować usługę kurierską? W jaki sposób złożyć ewentualną reklamację?

Najpopularniejsze powody reklamacji usług kurierskich

Polskie prawo przewiduje możliwość reklamowania usług kurierskich. W końcu interesy konsumentów muszą być chronione również w tej branży. Do najczęstszych powodów reklamacji należą:

 • nieterminowe dostarczenie przesyłki, 
 • zagubienie przesyłki, 
 • ubytek zawartości przesyłki, 
 • uszkodzenie przesyłki, 
 • nieuzasadnione naliczenie dodatkowych opłat przez przewoźnika, 
 • niewykonanie usługi, 
 • zmiana adresu przesyłki bez zgody nadawcy.

Jeśli chodzi o uszkodzenie przesyłki, ewentualne powodzenie reklamacji w dużej mierze zależy od tego, czy podczas odbioru paczka zostanie otwarta w obecności kuriera. Co prawda prawo nie dopuszcza takiej możliwości w standardowych sytuacjach, jednak domniemane uszkodzenie stanowi tu wyjątek. W takiej sytuacji kurier sporządza protokół, który stanowi podstawę do dalszego procesu reklamacji.

Powodzenie reklamacji – protokół sporządzony przez kuriera

Wszyscy przewoźnicy działający na polskim rynku funkcjonują na podobnych zasadach, ale regulaminy dotyczące reklamacji stanowią sporą różnicę. Każdy firma kurierska indywidualnie określa w regulaminie, w jakich sytuacjach konsument może ubiegać się o zwrot kosztów bądź odszkodowania z tytułu nieprawidłowo wykonanej usługi.

Druga, bardzo istotna różnica dotyczy dokumentów, jakie musi przedstawić konsument, składający reklamację usługi kurierskiej. Najczęściej na takiej liście znajdują się:

 • protokół sporządzony przez kuriera, 
 • numer rachunku bankowego osoby składającej reklamację, 
 • uzasadnienie wysokości roszczenia – na przykład faktura VAT za zakup towaru, 
 • list przewozowy.

Szczegóły zawarte w regulaminie

W regulaminie wskazany jest także sposób składania reklamacji, która może odbywać się na przykład drogą mailową lub poprzez specjalny formularz. Warto pamiętać, że reklamacja odbywa się zawsze w identyczny sposób, niezależnie od tego, jaką metodą usługa została zamówiona. Innymi słowy, gdy do zamówienia usługi została przykładowo użyta platforma logistyczna Apaczka.pl, reklamację i tak należy składać bezpośrednio do firmy kurierskiej, która realizowała usługę.

Osobną kwestię stanowi sytuacja, w której odbiorca zauważył uszkodzenie dopiero po otwarciu paczki, która wcześniej została przyjęta z rąk kuriera. Co prawda protokół nie będzie wówczas spisany, ale konsument wciąż ma 7 dni na złożenie reklamacji zgodnie z regulaminem danego przewoźnika. Najważniejsze, aby pamiętać o wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentach, stanowiących podstawę do roszczenia. Im wcześniej po odbiorze przesyłki reklamacja zostanie złożona, tym z reguły ma większe szanse powodzenia.

Więcej ciekawych informacji na temat rynku kurierskiego w Polsce można znaleźć na stronie  Apaczka.pl. Platforma zapewnia wysokie rabaty klientom indywidualnym oraz biznesowym, a jednocześnie pozwala w jednym miejscu wybierać spośród ofert wszystkich wiodących firm kurierskich działających na rodzimym rynku. Jednocześnie stanowi korzystną metodę zamawiania przesyłek paletowych, o czym więcej można przeczytać pod adresem: https://www.apaczka.pl/palety-kurierem-transport-palet-pelny-zakres/.