onboarding

Stworzenie zgranego zespołu stanowi duże wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy i menadżera. Jednym z ważnych mechanizmów jest odpowiednie zaadaptowanie nowego pracownika w strukturę firmy. Warto wiedzieć, na czym polega ten proces.

Charakterystyka

Termin „onboarding” został wprowadzony w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku jako określenie mechanizmu, dzięki któremu nowi pracownicy nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności, pozwalające na wdrożenie się w strukturę danego zespołu. Socjalizacja organizacyjna powinna obejmować cztery komponenty (4C) – procedury, cele i obowiązki, kulturę, relacje. Przed rozpoczęciem pracy przez nowoprzyjętą osobę każdy zarządzający powinien:

  1. sporządzić dokumentację kadrową;
  2. przekazać odpowiedni sprzęt zatrudnionemu;
  3. przygotować stanowisko do wykonywania zadań służbowych;
  4. przedstawić nowemu członkowi zespołu wartości firmy;
  5. zapoznać go z innymi członkami struktury przedsiębiorstwa.

Onboarding zazwyczaj przeprowadzany jest przez dział HR. Nie stanowi to jednak reguły. Wszystko zależy bowiem od ustaleń danego przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że onboarding może dotyczyć konkretnej osoby lub grupy zatrudnionych pracowników.

Zalety procesu

Socjalizacja organizacyjna korzystnie wpływa na nowo zatrudnioną osobę oraz całą strukturę przedsiębiorstwa. Pracownik zyskuje bowiem motywację do efektywnego wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Onbarding pozwala budować trwałe relacje pomiędzy wszystkimi członkami kadry przedsiębiorstwa. Zwiększa on również identyfikację nowego pracownika z firmą. W przedsiębiorstwie panuje dobra atmosfera, które korzystnie przekłada się na wykonywane zadania służbowe. Onboarding wspomaga również działania marketingowe. W znaczący sposób ogranicza on liczbę zwolnień.

Socjalizacja organizacja pozwala zbudować zgrany zespół. W procesie adaptacyjnym nowych pracowników warto wykorzystywać nowoczesne rozwiązania. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej https://www.gamfi.com/.