Jak często należy wykonywać przeglądy wózków widłowych?

wózek widłowy

Wózki widłowe to sprzęty, bez których prawidłowe funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw nie byłoby możliwe. Sprzęty są wykorzystywane m.in. w magazynach, halach produkcyjnych, supermarketach, a nawet gospodarstwach rolnych. Do prawidłowego działania wymagają jednak systematycznych przeglądów. Co ile należy ich dokonywać? Po jakie części do wózków widłowych sięgać?

Przeglądy wózków widłowych – jak często je przeprowadzać?

Obowiązek przeprowadzania systematycznych przeglądów wózków widłowych ciąży na właścicielu pojazdu i jest regulowany prawnie. Ma on służyć zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania sprzętu. Jest także ważny z jeszcze jednego powodu. Części zamienne do wózków widłowych bywają kosztowne. Dlatego lepiej zapobiegać poważnym awariom niż je usuwać. Regularnie przeprowadzane przeglądy pozwalają zawczasu rozpoznać usterkę. Jak często warto więc sprawdzać stan techniczny pojazdów?

  1. Codziennie. Codzienny przegląd wózka widłowego to obowiązek operatora sprzętu. Specjalista powinien dokonać oceny stanu technicznego urządzenia dwukrotnie – przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu. Co więcej, operator jest zobowiązany do obserwowania działania wózka przez cały czas pracy i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości.
  2. Co 30 dni lub 60 dni. Są to tzw. przeglądy konserwatorskie. Co 30 dni należy sprawdzać wózki widłowe objęte pełnym dozorem technicznym, a co 60 – sprzęty o ograniczonym dozorze technicznym. Co ważne, jeśli producent urządzenia zleci inną częstotliwość wykonywania przeglądów konserwatorskich, to jej należy się trzymać.
  3. Co roku. Coroczne przeglądy okresowe są obowiązkowe w przypadku pojazdów o pełnym nadzorze. Wykonywane są one przez Urząd Dozoru Technicznego.
  4. Raz na dwa lata. Doraźnymi badaniami wykonywanymi raz na dwa lata objęte są wózki widłowe o dozorze ograniczonym. Przeprowadza je Urząd Dozoru Technicznego.

Jeśli działanie pojazdu budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, warto od razu zawiadomić profesjonalny serwis. Najwyższej klasy specjaliści wykorzystają wyłącznie sprawdzone części zamienne do wózków widłowych, co przekłada się na ich prawidłowe działanie i długą żywotność.