Jak powinien przebiegać transport odpadów?

Jak powinien przebiegać transport odpadów?

Dobrze zorganizowany transport odpadów oznacza przede wszystkim niższe koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Dopasowane do specyfiki zakładu i jego potrzeb rozwiązania transportowe to też większa kontrola, wygoda, optymalne wykorzystanie zasobów i oszczędność czasu. Podpowiadamy, jak zorganizować odbiór i transport odpadów w firmie, by odbywał się on bezproblemowo, zgodnie z prawem i nie obciążał nadmiernie budżetu?

Transport odpadów w kontekście obowiązującego prawa

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami transport odpadów musi wypełniać wiele wymogów, które są przede wszystkim związane z aspektem bezpieczeństwa. Transportowane odpady muszą być właściwie zabezpieczone, a ich przewóz, załadunek i rozładunek powinien być zgodny z prawem przewozowym, przepisami środowiskowymi oraz regulacjami BHP. Szczególnego postępowania, najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności wymaga zwłaszcza transport odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Odpady niebezpieczne muszą być przewożone w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w specjalnie przygotowanych do tego pojazdach i w pełnej zgodności z międzynarodową umową ADR. Transport odpadów musi też być formalnie odnotowany i udokumentowany w cyfrowym systemie BDO, czemu służą specjalne Karty Przekazania Odpadów (KPO).

Jak zorganizować niskokosztowy i sprawny transport odpadów?

Jak wyjaśniają eksperci Stena Recycling, kluczem do optymalizacji procesów transportu odpadów, jest dobre dopasowanie jego składowych do potrzeb i realiów pracy danej firmy. Transport odpadów powinien być dostosowany pod względem ilości i charakteru odpadów generowanych przez przedsiębiorstwo, uwzględniać jej uwarunkowania w zakresie infrastruktury, dostępnej przestrzeni w magazynie, strefach załadunku, transportu wewnętrznego, preferowaną częstotliwość transportu odpadów czy optymalne terminy ich odbioru. Stena Recycling od dziesięcioleci zajmuje się optymalizacją procesów zarządzania odpadami, organizuje odbiór i transport odpadów w całym kraju oraz prowadzi nowoczesne centra recyklingu w Europie. Obniżenie kosztów przewozu odpadów można osiągnąć m.in. poprzez zastosowanie pojemników zmniejszających ich objętość, ponowne wykorzystanie na miejscu wytwarzanych w firmie odpadów czy inne rozwiązania cyrkularne. Tego rodzaju usprawnienia mogą przyczynić się nie tylko do redukcji kosztów związanych z transportem odpadów, ale też stanowić pozytywny wkład przedsiębiorstwa w ochronę środowiska, np. poprzez ograniczenie liczby transportów, a w konsekwencji redukcję emisji CO2.

Bezpieczny, ekonomiczny i dopasowany transport odpadów ze Stena Recycling

Transport odpadów realizowany przez Stena Recycling jest dowodem na to, że w gospodarowaniu odpadami nawet drobne, ale przemyślane zmiany mogą przełożyć się na spektakularne efekty. Stena Recycling dostosowuje harmonogram pracy swojej floty do faktycznych potrzeb swoich klientów, a że jest w stanie dzięki nowoczesnym systemom zarządzania transportem śledzić na bieżąco pojazdy przewożące odpady, transport odpadów odbywa się płynnie, sprawnie i bezpiecznie. Usługi transportu odpadów uzupełniane są przez Stena Recycling wsparciem w zakresie optymalizacji procesów zarządzania odpadami, aby transport odpadów był w 100% zgodny z przepisami, ale i korzystny dla finansów firmy oraz maksymalnie przyjazny środowisku.