Studia dzienne czy zaoczne? Plusy i minusy obu form kształcenia

Studia dzienne czy zaoczne? Plusy i minusy obu form kształcenia

Wybór trybu kształcenia dla wielu przyszłych studentów stanowi dylemat. Tylko nieliczni z nich od razu wiedzą, w jakim trybie chcą studiować. Tryb studiów decyduje przede wszystkim o możliwości zatrudnienia i dodatkowych aktywnościach. Zarówno studiowanie dzienne, jak i zaoczne ma swoje wady i zalety, ale wybór rodzaju kształcenia determinuje indywidualna sytuacja danego studenta.

Zalety studiów dziennych

Zajęcia na studiach stacjonarnych rozłożone są od poniedziałku do piątku. Przerwy między zajęciami to szansa na budowanie relacji z rówieśnikami lub inne dodatkowe aktywności. Ponadto do walorów studiów dziennych zalicza się:

  • możliwość powrotu na weekend do domu,
  • szansę na systematyczną naukę,
  • rozbudowaną ofertę zajęć dodatkowych,
  • aktywność fizyczną w ramach zajęć,
  • więcej treści w programie nauczania.

Wady studiów dziennych

Minusem studiowania w trybie stacjonarnym jest przede wszystkim duża ilość zajęć w tygodniu. Studenci często przebywają na uczelni do godzin wieczornych. To w wielu przypadkach oznacza brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub konieczność godzenia obowiązków zawodowych z nauką.

Zalety studiów zaocznych

Studia niestacjonarne to idealny wybór dla osób zatrudnionych na pełny etat. Najważniejszą zaletą studiów zaocznych jest możliwość samodzielnego utrzymania się, a co za tym idzie – większej niezależności finansowej. Tym samym student może zachować odpowiednią równowagę między nauką, pracą oraz życiem osobistym. Dzięki studiom zaocznym możliwe jest zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, a w konsekwencji przyspieszenie kariery zawodowej. Co więcej, studenci w trybie niestacjonarnym potrafią lepiej zorganizować sobie czas, usystematyzować naukę i pracę. Program nauczania na studiach zaocznych ma bardziej skompresowaną formę.

Wady studiów zaocznych

Osoby, które zdecydowały się na naukę w trybie niestacjonarnym, muszą płacić wysokie czesne. Ponadto wadą studiów zaocznych jest mniejsza ilość godzin na uczelni niezbędnych do przerobienia materiału. Z tego powodu część zagadnień studenci muszą opracować samodzielnie w domu.

Jak dokonać wyboru?

Bogata oferta uczelni wyższych pozwala studentom na realizację swoich życiowych zamierzeń. Decyzja o wyborze trybu studiowania musi być indywidualna. Kryterium są tutaj plany życiowe, potrzeby oraz upodobania kandydata na studia. Wiedzę na niektórych kierunkach studiów (np. medycyna) znacznie łatwiej przyswaja się w trybie codziennej nauki. Częstą praktyką wśród studentów jest wybór kształcenia w trybie stacjonarnym na studiach I stopnia, a następnie kontynuacja nauki na studiach II stopnia w trybie zaocznym. Dzięki temu możliwe jest połączenie obu możliwości.

Studia dzienne czy studia zaoczne – sprawdź ofertę WSEiZ!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (https://wseiz.pl/) zaliczana jest do najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Od niemal trzydziestu lat kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach dwóch wydziałów – Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Uczelnia proponuje swoim studentom ciekawą i bogatą ofertę