Jak wykorzystać oscylatory na rynkach finansowych?

oscylatory na rynkach finansowych

Trendy na rynkach finansowych szybko się zmieniają, dlatego należy zdawać sobie sprawę, że inwestowanie zawsze obarczone jest ryzykiem. Inwestor może jednak korzystać z różnych wskaźników. Jednym z nich są oscylatory. Warto na ich temat dowiedzieć się więcej i poznać zastosowanie.

Czym są oscylatory? 

Oscylatory są wskaźnikami, dzięki którym można określić stadium danego trendu, ale też wskazać kiedy dany trend zaczyna tracić swój impet. Oscylatory mogą wskazać dokładne miejsce zajęcia pozycji, a także pozwalają na oszacowanie prawdopodobieństwa kontynuacji wskaźników. Mierzą one tempo zmian, a także szybkość ruchu notowań, biorąc pod uwagę aktualny poziom cen. Są zapisane za pomocą wzoru matematycznego i wyświetlane są w formie wskaźnika technicznego. Najczęściej oscylatory bazują na takiej samej metodologii liczenia, chociaż niektóre mogą być bardziej dynamiczne od innych. Rzeczywiście mają one zastosowanie w analizie technicznej. W przypadku osób, które mają długi horyzont czasowy oscylator może wskazać im poziom wyprzedania bądź wykupienia. Jednak nadal należy zdawać  sobie sprawę, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Czas poznać różne rodzaje oscylatorów i wybrać najbardziej pomocny. 

Oscylator stochastyczny – najpopularniejszy ze wskaźników

Oscylator stochastyczny jest uznawany za jeden z najpopularniejszych oscylatorów. Stosowany jest przez inwestorów na całym świecie. Można go wykorzystać nie tylko na rynku walutowym. Jednocześnie sprawdzi się w przypadku nowych inwestorów. Porównuje on ceny zamknięcia do średniej ceny w danym okresie. Składa się z dwóch średnich kroczących takich jak %K oraz %D. Kolejną zaletą tego wskaźnika jest prostota. Generalne sygnały są niezwykle jasne. Oscylator stochastyczny można wykorzystać na kilka sposobów, choćby do identyfikacji poziomów wykupienia oraz wyprzedania rynku. O poziomie wykupienia mówimy wtedy, gdy obie linie oscylatora znajdują się powyżej poziomu 80, natomiast o poziomie wyprzedania mówimy wtedy, gdy obie linie znajdują się poniżej poziomu 20. Jeżeli oscylator stochastyczny znajduje się powyżej poziomu 80 oznacza to, że sytuacja na rynku jest wręcz krytyczna. W tym przypadku prawdopodobnie wystąpi korekta i nie będzie dalszego ruchu wzrostowego. Oczywiście można interpretować oscylator stochastyczny, biorąc pod uwagę dywergencję na wykresie. Analiza tego zjawiska jest już trudniejsza do interpretacji, gdyż konieczne jest przeanalizowanie notowań instrumentu bazowego, a także trzeba zwrócić uwagę na położenie oscylatora. Korzystając z takiego oscylatora mamy szansę uniknąć podłączenia się pod trend spadkowy. Jeżeli jesteście zainteresowani inwestowaniem na rynku Forex, to home.saxo będzie właściwym miejscem. 

Wskaźniki RSI – co warto wiedzieć?

Wskaźnik RSI sprawdza się w handlu zarówno na niskich, jak i wysokich interwałach czasowych. Można stosować go w wielu instrumentach finansowych. Określa on wewnętrzną siłę instrumentu bazowego. Wartość tego wskaźnika porusza się w przedziale od 0 do 100. Można interpretować wyniki na kilka sposobów. Gdy wskaźnik przyjmuje wartość poniżej poziomu 30, to istnieje duża szansa, że zakończył się obecny trend spadkowy. Natomiast jeżeli wartość wynosi powyżej 70 oznacza to, że prawdopodobieństwo wzrostów jest naprawdę małe. Można więc uznać, że jeżeli wskaźnik przyjmuje wartości skrajne, to prawdopodobieństwo korekty bądź też zmiany trendu jest naprawdę duże. Jeżeli RSI znajduje się powyżej poziomu 70 to zapewne dojdzie do spadku bądź korekty.