Jakie są zalety założenia spółki na Malcie?

Malta

Rejestracja firmy w danym kraju może przebiegać na dwa sposoby. Albo proces okaże się niezwykle prosty i łatwy, albo będzie skomplikowany i długotrwały. Wszystko zależy od systemu prawnego kraju, w którym przedsiębiorca ma zamiar spółkę zarejestrować. Ważne na początek są również koszty rozpoczęcia działalności, które w każdym kraju są inne.

Zalety założenia spółki na Malcie

Spółka na malcie to cel wielu Polskich przedsiębiorców. Już od dłuższego czasu biznesmeni zauważają wielki potencjał w tym niewielkim wyspiarskim państwie. Jego najważniejsze atuty to przede wszystkim innowacyjne podejście do biznesu, którego Polskim przedsiębiorcom bardzo brakuje. Dodatkowo Malta cieszy się elastycznym systemem podatkowym, gdzie efektywna stawka podatku dochodowego od przedsiębiorstw wynosi jedynie pięć procent. To właśnie stabilne otoczenie gospodarcze sprawia, że kraj ten stał się świetnym miejscem do legalnej optymalizacji podatkowej. Ponadto Malta jest jednym z najlepszych jurysdykcji dla tworzenia niezwykle efektywnych struktur holdingowych.

Niezastąpiona pomoc specjalistów

Problemy, z jakimi spotykają się na co dzień Polscy przedsiębiorcy, sprawiają, że coraz częściej decydują się oni na zakładanie spółek poza granicami kraju. Najlepszym rozwiązaniem dla początkujących będzie powierzenie tego zadania specjalistom. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy rejestracja ma się odbyć w kraju, którego języka i systemu prawnego dany przedsiębiorca nie zna. Niedopatrzenia mogą okazać się bardzo kosztowne i przysporzyć sporych problemów. Założenie spółki przez prawników zajmujących się tego typu sprawami polega na podpisaniu umowy i udzieleniu pełnomocnictwa. Prawnicy zarejestrują spółkę zgodnie z zaleceniami przedsiębiorcy, który staje się jej udziałowcem. Ostatnim etapem jest dostarczenie do rąk przedsiębiorcy dokumentów zawierających m.in. umowę spółki, kartę rejestracyjną i potwierdzenie nabycia udziałów.  Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://www.thompsonstein.com/.