Najczęstsze przyczyny usterek przyrządów kontrolno-pomiarowych

usterki przyrządów kontrolno-pomiarowych

Sprawdziany i przyrządy kontrolno-pomiarowe to precyzyjne urządzenia narażone na różnego typu oddziaływania. Tak jak inne urządzania wymagają regeneracji, a także regularnej kontroli pomiarowej i ewentualnej kalibracji dla uzyskania wymaganej dokładności pomiarowej. Warto wiec wiedzieć, jakie mogą być najczęstsze przyczyny usterek przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Czym są przyrządy kontrolno-pomiarowe?

Sprawdziany produkcyjne i przyrządy kontrolno-pomiarowe zapewniają najwyższą jakość i precyzję produkcji. Są konieczne we współczesnych technologiach, gdzie dokładność jest priorytetem, a tolerancja ogranicza się niekiedy do tysięcznych części milimetra. Urządzenia te wymagają absolutnej precyzji wykonania, a często też specjalistycznego oprogramowania. Jak można dowiedzieć się od ekspertów producenta przyrządów pomiarowych Zetek z Wieliczki, dobór sprzętu i metod pomiarowych zależy od wielu czynników, takich jak kształt, rozmiar i rodzaj mierzonego przedmiotu, wielkość tolerancji, a także pracochłonność i koszt pomiaru.

Najczęściej stosowane przyrządy pomiarowe

Jedną z nowocześniejszych technik są pomiary współrzędnościowe CMM. Pomiary układu współrzędnych X, Y i Z umożliwia precyzyjne lokalizowanie punktów pomiarowych w przestrzeni i otrzymywanie trójwymiarowych obrazów badanego obiektu. Innymi urządzeniami są przenośne ramiona pomiarowe wyposażone w sondy stykowe i bezdotykowe skanery laserowe umożliwiające skanowanie 3D i digitalizację pomiarów. Mniej skomplikowanymi przyrządami pomiarowymi są mikrometry, czujniki zegarowe, sondy indukcyjne i suwmiarki.

Naprawy i obsługa serwisowa przyrządów pomiarowych

Błędy pomiarowe mogą mieć różne podłoże. Oprócz błędów podstawowych, które wynikają z niedokładności technologicznej przyrządów pomiarowych oraz błędów metody pomiaru występują także błędy spowodowane utratą kalibracji urządzenia pomiarowego. Ich przyczyną może być zbyt długie eksploatowanie urządzenia bez przeglądu lub uszkodzenie mechaniczne spowodowane niewłaściwą obsługą albo przypadkiem losowym. Dlatego przyrządy kontrolno-pomiarowe wymagają cyklicznej kontroli pomiarowej, która może wskazać na konieczność regeneracji i ponownej kalibracji urządzenia. Zagwarantuje to uzyskanie wymaganej dokładności i powtarzalności pomiarowej. Każdy przyrząd pomiarowy i sprawdzian musi być cyklicznie kalibrowane. W zależności od warunków i intensywności użytkowania przegląd powinien być wykonywana co 12 miesięcy. Uzyskuje on wówczas certyfikat jakości potwierdzający jego pewność pomiarową i umożliwiający dalsze wykorzystywanie w procesie kontroli jakości.