Przedstawiciele polskiego symbolizmu – o kim warto pamiętać?

symbolizm

W drugiej połowie XIX wieku w malarstwie równolegle rozwijało się kilka kierunków. Jednym z tych bardziej znaczących był natomiast symbolizm. W tym nurcie tworzyli nie tylko znani artyści zachodnioeuropejscy. Warto pamiętać również o polskich malarzach symbolistach. Których szczególnie? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym charakteryzował się symbolizm?

Symbolizm znacząco wpłynął na technikę malarską. Więcej uwagi zaczęto poświęcać temu, by tworzone obrazy służyły wyrażeniu emocji i uczuć. To im podporządkowane zostały forma i kolory, a nie odwrotnie. Główną tematyką, jaką zajmowali się symboliści były problemy psychologiczne ludzi oraz wszelkie treści metafizyczne. W pewnym sensie symbolizm stał w opozycji do realizmu, który również rozwijał się w tym samym czasie. W polskiej rzeczywistości nie brakowało zarówno przedstawicieli symbolizmu, jak i realizmu. Najbardziej znanymi reprezentantami pierwszego z tych stylów byli niewątpliwie Jacek Malczewski oraz Władysław Podkowiński.

Jacek Malczewski – ikona polskiego symbolizmu

Jacek Malczewski urodził się w 1854 roku w Radomiu. Miał korzenie szlacheckie, ale jego rodzinę już wcześniej pozbawiono majątków ziemskich. Jego ojciec był sekretarzem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego guberni radomskiej. W wieku 13 lat Jacek Malczewski przeprowadził się do swojego wuja – Feliksa Karczewskiego, a cztery lata później trafił do krakowskiego gimnazjum. Jednocześnie był wolnym słuchaczem Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie postawić swoje pierwsze, malarskie kroki. Uczył się między innymi pod okiem mistrza Jana Matejki. Studiował także w Paryżu. Oczywiście nie od początku głównym nurtem twórczości Jacka Malczewskiego był symbolizm, ale szybko obrał właśnie ten kierunek. Dzisiaj największa kolekcja jego dzieł znajduje się w Galerii Sztuki we Lwowie.

Władysław Podkowiński – artysta niepokorny

Władysław Podkowiński urodził się nieco później, bo w 1866 roku. Jego kariera malarska zakończyła się natomiast bardzo wcześnie, bo umarł w wieku 29 lat. Przez ten krótki czas pozostawił jednak po sobie znaczącą dla historii polskiego malarstwa kolekcję dzieł. Początkowo Władysław Podkowiński był przedstawicielem impresjonizmu. Dopiero później zainteresował go symbolizm. Powodem tej zmiany była natomiast nieuleczalna choroba płuc, na którą zapadł. Jego najbardziej znanym obrazem jest niewątpliwie „Szał uniesień”. Przedstawia on nagą kobietę na koniu stającym dęba. Władysław Podkowiński wywoływał wiele kontrowersji i wiele osób krytykowało nie tylko jego dzieła, ale również jego postawę. Ostatecznie jednak został on doceniony i dzisiaj uznawany jest za jednego z najwybitniejszych twórców polskiego symbolizmu.