Rzeczoznawca majątkowy – najważniejsze informacje o zawodzie

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która w swojej działalności sporządzona m.in. operaty szacunkowe oraz opinie o wartości nieruchomości. Zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, gdzie zamieszczono m.in. przepisy dotyczące ochrony prawnej zawodu oraz zasady szacowania nieruchomości.

Za wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy majątkowego bez posiadania odpowiednich uprawnień potwierdzających spełnienie wymaganych prawem umiejętności i zasad, grozi wysoka grzywna sięgająca nawet 50 tysięcy złotych.

Na terenie Polski istnieje wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z zakresu wyceny nieruchomości, jednym z takich podmiotów jest Rzeczoznawca Majątkowy Barbara Włodarczyk posiadająca uprawnienia zawodowe nr 7282 (http://www.wycenawlodarczyk.pl/).

Rzeczoznawca majątkowy – zakres wykonywanych obowiązków

Najważniejszym zadaniem należącym do obowiązków rzeczoznawcy jest określenie wartości nieruchomości w sposób rzetelny, przy zachowania szczególnej staranności i odzwierciedleniu sytuacji rynkowej.

Potrzeba wyceny nieruchomości może pojawić się w wielu sytuacjach życiowych. Jako rzeczoznawca majątkowy Pani Barbara Włodarczyk sporządza operaty szacunkowe m.in.:

  • dla potrzeb określenia ceny sprzedaży,
  • dla potrzeb ustalenia wysokości darowizny,
  • dla potrzeb przedstawienia w urzędzie skarbowym przy podatku od spadków i darowizn,
  • dla potrzeb podziału majątku wspólnego,
  • dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy do banku.

Więcej o ofercie na stronie wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-jaworzno.

Podstawowe wymogi związane z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wymaga szereg warunków, które muszą spełnić kandydaci na rzeczoznawców majątkowych, aby uzyskać w sposób formalny uprawnienia zawodowe. Należą do nich m.in.

– niekaralność z tytułu m.in. działania przeciw wiarygodności dokumentów lub obrotowi gospodarczemu,

– zdolność do czynności prawnych,

– posiadanie wykształcenia w obszarze wyceny nieruchomości zdobytego na studiach wyższych/podyplomowych,

– praktyka zawodowa na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,

– zdanie z wynikiem pozytywnym przewidzianego na mocy ustawy egzaminu.

Należy przy tym pamiętać, że powyższe wymogi to nie jedyne ograniczenia regulujące wykonywanie zawodu rzeczoznawcy. Rzeczoznawca w celu godnego reprezentowania swojego zawodu jest zobowiązany także do bezwzględnego stosowania się m.in. do poniższych zasad oraz norm etycznych: 

– działanie według zapisów obowiązującego prawa, standardów oraz Kodeksu Etyki Zawodowej,

– wykonywanie powierzonych obowiązków z zachowaniem szczególnej staranności oraz rzetelności, co jest związane ze specyfiką zawodu rzeczoznawcy,

– obiektywne i niezależne działanie podczas wykonywania zadań, a w sytuacji pojawienia się niedozwolonych nacisków ze strony osób trzecich – natychmiastowe odstąpienie od dokonania wyceny.