Sterowanie oświetleniem ulicznym w polskich miastach

oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne w polskich miastach to jeden z najważniejszych czynników, który stanowi o dostępności jego poszczególnych punktów, jak i wpływa na poziom bezpieczeństwa. Wraz z rozwojem technologii stosuje się coraz to nowocześniejsze i bardziej opłacalne ekonomicznie rozwiązania. Dowiedz się, w jaki sposób steruje się oświetleniem ulicznym w polskich miastach.

Czym jest sterowanie oświetleniem ulicznym?

Sterowanie oświetleniem ulicznym można zdefiniować jako dostosowanie pracy latarni do panujących warunków przy dążeniu do zapewnienia ich jak najbardziej opłacalnej oraz przyjaznej środowisku pracy. Polska nie może poszczycić się nowoczesnym systemem oświetlenia ulicznego. Wciąż w wielu miastach i na wsiach stosuje się przestarzałe technologicznie lampy sodowe, jednak są one stopniowo wypierane przez nowoczesne latarnie LED. Do zarządzania nimi można wykorzystać 3 rozwiązania. Pierwszym, a zarazem najprostszym, są regulatory typu stand-alone, które programowane są na podstawie własnych pomiarów dotyczących długości zmroku dokonywanych przez pojedyncze czujniki montowane na latarniach. Możliwe jest manualne wprowadzenie zmian czasu świecenia lampy, jednak jest to kosztowny i czasochłonny proces, wymagający ingerencji w każdy pojedynczy czujnik.

Drugą metodą są autonomiczne sieci redukcji mocy. Dzięki nim możliwe jest zarządzanie grupą latarni. Komunikują się one za pośrednictwem sieci bezprzewodowej z czujnikami zmierzchu lub detektorami ruchu. Sterowanie oświetleniem ulicznym z dowolnego miejsca (aiut.com) nosi miano inteligentnego, stanowi najnowocześniejszą formę zarządzania latarniami. Również działa dzięki sieci bezprzewodowej, jednak pozwala na dużo bardziej kompleksową obsługę oświetlenia ulicznego, dzięki zastosowaniu rozbudowanego systemu, który złożony jest: ze sterowników lokalnych, sterownika centralnego, z serwera z adekwatnym oprogramowaniem, a także strony internetowej, która pozwala na zarządzanie oświetleniem.

Czy w polskich miastach stosuje się inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym?

Eksperci uważają, że inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym stanowi podstawę do rozwoju smart city, czyli inteligentnych miast, które są przyjazne dla mieszkańców, turystów oraz władz, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. W niedalekiej przyszłości w: Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Legnicy czy Szczecinie powinny zostać wprowadzone kompleksowe, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach rozwiązania w zakresie zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym. Wierzymy, że ich śladem podążą władze innych, większych oraz mniejszych, miast oraz wiosek w Polsce. Niech za wzór posłużą nam: Antwerpia, Wavre, Zurych, Heidelberg, Tuluza, Quebec, Crawley, Buenos Aires, Dżakarta czy Nowy Jork.

Należy jednak podkreślić, że w naszym kraju pojawiają się także inne rozwiązania charakterystyczne dla inteligentnego miasta, wśród nich warto zwrócić uwagę na:

  • zrównoważony transport miejski oraz Inteligentne Systemy Transportowe,
  • usprawnienia ruchu pieszych i samochodów,
  • energooszczędne budynki z mieszkaniami komunalnymi,
  • dbałość o ekologiczną produkcję energii,
  • citylight,
  • e-usługi publiczne,
  • monitoring wizyjny.

Dlaczego inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym staje się popularne?

Inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym staje coraz bardziej popularne i pożądane nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Z czego to wynika? Przede wszystkim z korzyści ekonomicznych, ponieważ zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie pozwala na zniwelowanie kosztów energii elektrycznej oraz serwisowania lamp. Dużą zaletą tego rozwiązania jest informowanie zarządcy sieci oświetleniowej o awariach, jak i przypominanie o konieczności wykonania prac serwisowych. Można także w czasie rzeczywistym monitować najważniejsze parametry oświetlenia ulicznego. Dzięki inteligentnemu sterowaniu generuje się szczegółowe raporty, pozwalające na zoptymalizowanie systemu latarniani miejskich. Dostosowanie poziomu oświetlenia do warunków oraz natężenia ruchu umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Dzięki wysokiej jakości lampom LED o odpowiedniej mocy, zapisy kamer monitoringu miejskiego są bardziej wyraźne i pozwalają na lepszą identyfikację sprawców czynów zabronionych.