Czy system ERP może działać w chmurze?

system ERP

Prowadzenie biznesu wiąże się z ciągłym postępem cyfryzacji oraz rozwojem technologii. Jest to konieczne, aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać się na rynku. Klienci, pracownicy oraz wszystkie inne osoby nawiązujące relację z firmą liczą na zaawansowanie technologiczne. Należy je więc cały czas poprawiać, co jest możliwe dzięki obecnie dostępnym oprogramowaniom. Na szczególną uwagę zasługuje system ERP całkowicie oparty na chmurze.

Chmura obliczeniowa jest znana w zarządzaniu firmą, ale nie tylko, już od kilku lat. Stanowi nowoczesny model służący do przetwarzania danych przy pomocy połączenia sieciowego. Zastosowanie systemu ERP w chmurze umożliwia korzystanie z zasobów bez konieczności budowania własnych struktur informatycznych, co okazuje się bardzo opłacalne. Pracownik firmy SUPREMIS, partnera SAP mówi: System ERP oparty na chmurze wykorzystuje zewnętrzny serwer, co stanowi jego dużą zaletę. Nie jest to jedyna korzyść używania tego oprogramowania. Jego działanie jest bardzo opłacalne dla różnych firm oraz instytucji publicznych.

Oszczędność pieniędzy

Jeśli zarządzasz firmą, na pewno wiesz, z jakimi wydatkami się to wiąże. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, warto je zminimalizować. W tym celu dobrym pomysłem okazuje się skorzystanie z systemu ERP opartego na chmurze. Taka inwestycja oczywiście też kosztuje, ale szybko się zwraca. Nie wymaga bowiem opłacania budowy własnych struktur informatycznych, co wiązałoby się z dużym wydatkiem. Decydując się na system ERP w chmurze, otrzymasz pełen pakiet usług pochodzących z zewnętrznego serwera. Wiąże się to również z tym, że później nie musisz utrzymywać wybudowanych struktur informatycznych czy zatrudniać specjalistów IT. Z tego powodu korzystanie z takiego oprogramowania jest szczególnie opłacalne dla małych i średnich firm, które nie posiadają własnych struktur informatycznych.

Wysokie bezpieczeństwo danych

Niektórzy przedsiębiorcy nie chcą zdecydować się na system ERP w chmurze, ponieważ obawiają się o bezpieczeństwo danych. Uważają, że ich przechowywanie jest niepewne i może grozić ich utrata. Jest to błędne przekonanie! Dane w chmurze mają zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa. Podlegają ochronie różnych obwarowań, a poza tym są utworzone ich kopie zapasowe. Warto wspomnieć również o tym, że danych gromadzonych w chmurze nie można uszkodzić fizycznie, w przeciwieństwie do danych przechowywanych tradycyjnymi metodami.

Mobilność

Dużą zaletę systemów ERP w chmurze stanowi również ich mobilność. Ta cecha okazuje się szczególnie istotna obecnie, kiedy tak wiele osób zaczęło pracować zdalnie. Niezależnie od tego, z jakich powodów została podjęta praca online, jest ona możliwa m.in. dzięki systemowi ERP w chmurze. Pracownik może wykonywać wszystkie obowiązki w dowolnym miejscu i czasie. Oprogramowanie sprawia, że cały czas ma on dostęp do wszystkich danych i potrzebnych informacji. Dzięki temu działania nie zostają przerwane w razie sytuacji losowej, uniemożliwiającej dotarcie do firmy. Tym samym zostaje zachowana płynność wszelkich procesów. Ma to z kolei wpływ na efektywność i wydajność przedsiębiorstwa.