Kiedy wykonuje się fundamentowanie głębokie?

budowa

Nie wszystkie grunty nadają się do tego, aby postawić na nich budynki. Niestety w wielu przypadkach nie ma innego wyjścia, dlatego znaleziono sposób na to, aby budować stabilne i bezpieczne konstrukcje nawet na słabych, ściśliwych gruntach, które wymagają dodatkowego wzmocnienia. Za stabilność konstrukcji w głównej mierze odpowiadają fundamenty, dlatego zaczęto stosować tzw. fundamentowanie głębokie, dzięki któremu możliwe jest przekazanie obciążeń na niższe partie gruntu.

Fundamentowanie głębokie – podstawowe informacje

Fundamentowanie głębokie jest rodzajem pracy budowlanej, w które wykorzystuje się m.in. pale CFA, mikropale, pale przemieszczeniowe FDP i VDP, pale wbijane prefabrykowane, czy pale wiercone wielkośrednicowe. Fundamentowanie głębokie to specjalność firmy keller.com.pl, lidera rozwiązań geotechnicznych w Polsce.

Wykorzystanie fundamentowania głębokiego ma na celu przekazanie ciężaru całego budynku na niższe partie gruntu, w efekcie czego cała konstrukcja zyskuje na stabilności. Kolejnym efektem zastosowania tej technologii jest zwiększenie wytrzymałości mechanicznej budynku.

Kiedy wykonuje się fundamentowanie głębokie?

Aby zastosować fundamentowanie głębokie, muszą zaistnieć konkretne przesłanki. Do argumentów przemawiających za wykorzystaniem tej technologii należą takie zagrożenia, jak:

– wysoki poziom wód gruntowych,

– niebezpieczeństwo obsunięcia się wierzchniej warstwy gruntu wraz z posadowionym na niej budynkiem,

– pochyły układ warstw w gruncie,

– grunty słabej jakości (luźne nasypy, torfy, namuły, czy odpady komunalne).

Fundamentowanie głębokie stosuje się także w sytuacjach, gdy niemożliwe jest wykonanie wykopu lub występują inne problemy, dotyczące posadowienia budynku.

Rodzaje fundamentów palowych

Na początku chcemy zwrócić uwagę, na to, że pale fundamentowe przekazują obciążenia na grunt w dwojaki sposób. Z jednej strony podstawa pala działa na warstwę gruntu nośnego, a z drugiej powierzchnie boczne pala stwarzają opór tarcia.

Pale mogą być wykonywane z różnorodnych materiałów. Wyróżniamy pale z drewna, ze stali, z żelbetu, betonu zwykłego oraz betonu sprężonego. Ponadto istnieją dwa sposoby umieszczenia pali w gruncie. Pierwszy polega na wykonaniu otworu w gruncie, w którym umieszcza się gotowy pal, a drugi również wymaga wywiercenia otworu, jednak w pierwszej kolejności umieszcza się w nim zbrojenie, które jest następnie zalewane betonem.

Pod jakie budynki stosuje się fundamentowanie głębokie?

Może się wydawać, że ten rodzaj fundamentów jest przeznaczony do wyjątkowo wymagających konstrukcji. W rzeczywistości jednak fundamentowanie głębokie wykorzystuje się w przypadku domów mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, czy budynków przemysłowych. Bardzo często tego typu działania służące umocnieniu terenu stosowane są w przypadku budowy obiektów drogowych, w tym mostów, czy kładek.