Nowoczesna technika karmienia. Szuflokrokodyle i nie tylko

nowoczesna technika karmienia

Specyfika hodowli bydła w naszych warunkach klimatycznych sprawia, że przez większą część roku nie ma możliwości wypasania bydła, trzeba więc korzystać z przygotowanych wcześniej pasz. Do ich obsługi niezbędny jest odpowiedni sprzęt, który umożliwi sprawne pobieranie i dostarczanie do wykorzystywanego paszowozu. Duże znaczenie będzie miał więc osprzęt używany z ładowarkami teleskopowymi lub ciągnikami wyposażonymi w ładowacze czołowe.

Jakie rodzaje pasz są potrzebne przy utrzymywaniu przeżuwaczy?

Ze względu na to, że podawanie bydłu zielonki może być podstawą żywienia jedynie przez ograniczony czas z uwagi na jej trwałość, przy żywieniu przeżuwaczy konieczne jest przygotowanie paszy objętościowej, która będzie mogła być wykorzystywana przez cały rok. Nowoczesna technika karmienia opiera się więc w wielu przypadkach o sporządzanie sianokiszonek, które sprawdzają się zarówno przy stadach mlecznych, jak i rzeźnych. W gospodarstwach utrzymujących większą liczbę zwierząt przygotowuje się sianokiszonki w belach lub na pryzmach. W pierwszym przypadku oznacza to konieczność stosowania sporej ilości folii i żmudnego odwijania balotów, w drugim wiąże się z pracochłonnym ubijaniem oraz pewnymi stratami paszy.

Jak pobierać paszę?

Skarmianie bydła wymaga systematycznego pobierania paszy – odwijania kolejnych bel kiszonki lub wycinania jej z pryzmy. Najprościej obie te operacje można przeprowadzić przy wykorzystaniu szuflokrokodyla – osprzętu będącego połączeniem tradycyjnej łyżki z rodzajem wycinaka składającego się z masywnych zębów umieszczonych na opuszczanej za sprawą układu hydraulicznego ramie. Przy użyciu szuflokrokodyla można łatwo obsługiwać nie tylko sianokiszonkę, ale również pobierać słomę, zarówno potrzebną jako dodatek do przyrządzanego TMR-u, jak i do ścielenia.

Sprawdzone szuflo krokodyle i inne rozwiązania do obsługi pasz

Szeroki wybór szuflokrokodyli oraz osprzętu przeznaczonego do karmienia hodowanych zwierząt i ich obsługi można znaleźć w ofercie firmy Kołaszewski Sp. z o.o. sprzedającej produkty dla rolnictwa pod marką FK MACHINERY. Dostępne szuflokrokodyle wyróżniają się dużą uniwersalnością, a co za tym idzie brakiem potrzeby ciągłej zmiany narzędzia. Jeśli przy pobieraniu kiszonki z pryzmy potrzebna jest większa dokładność, można zdecydować się na wybór wycinaka albo szuflowycinaka. Wśród propozycji FK MACHINERY znajdują się też frezy do sianokiszonki oraz kompleksowe rozwiązania pozwalające zarówno na pobieranie paszy, jak i jej podawanie w postaci szufli ze ślimakami połączonymi z dociskiem lub frezem.